وظایف یک مرد راهی برای موفقیت خود اوست ….


وظایف یک مرد راهی برای موفقیت خود اوست ….

وظایف یک مرد راهی برای موفقیت خود اوست ....

  هر مردی برای اینکه از زندگی زناشویی خود لذت فراوان ببرد، باید در روابط خود با همسرش به جزئیاتی توجه داشته باشد و به مواردی از رفتارهایش دقت کند. 

وظایف مردان 

 وقتی پا به خانه می گذارد، به جای اینکه تصور کند. بار مسئولیت روزانه از دوشش برداشته شده و دیگر بعد از آن وظیفه ای ندارد، بهتر است اینگونه فکر کند که برای بهبود و یا رونق بخشی به رابطه زناشویی، بخش دیگری از مسئولیت هایش در خانه است و حالا نوبت آن فرارسیده که به آنها دست یابد،در ایجاد رابطه زناشویی موانع و سراشیب  وجود دارد که باید با تیزبینی و مهارت از آنها عبور کرد، در غیر این صورت انسان همیشه در گردنه طوفان زای مشکلات و ناملایمات غیرعمدی گیرکرده و قادر به رسیدن به مقصد نیست.مردان همیشه این گونه هستند که وقتی با دختری آشنا می شوند تا رسیدن به وی و کسب تمام وجود و روح او از تلاش و کوشش بی صبرانه و طاقت فرسا خود را رنج میدهند،اما همین که زندگی زناشویی شکل گرفت و به عنوان زن و شوهر در کنار همدیگر زندگی را آغاز کردند آن زمان است که همه تلاش ها به حداقل رسیده و گاهی به صفر نیز می رسد و چنان باورشان می شود که دیگر همسرشان نیاز ندارند که به ایشان توجه شود،حتی در دوران اولیه زندگی مشترک نیز این گونه است. دیده شده است که مردان پس از دوسال و یا با تولد فرزندی دیگر توجه اولیه را به همسرشان ندارند. این عمل نه از روی عمد یا پی علاقگی است بلکه خصوصیات باطنی مردان این حکم را در مخیله آنها جایگزین ساخته وخصوصیتی را به آنها می دهد.آنچه که باعث میشود مرد در این مشکل خودرا موفق ببیند و بتواند از این خطای غیرعمدی رهایی یابد آن است که روی مورد متمرکز نشود و به عبارتی روشنتر اینکه وقتی مشکل بروز کرد و یا هدفی فکر یا ذهنش را درگیر ساخت بیش از حد از خود و دیگران غافل نشود و خود را غرق در آنها نکند.توجه به دیگران و علاقمندی در زندگی به طرفین اعم از زن و  فرزند باعث می شود که آنها نیز در کنار مرد در حل مشکل بکوشند.هرچند که آنها با خصوصیات خودشان موضوع را حلاجی خواهند کرد ولی اگر مرد به تفاوت آنها دقت کند و بفهمد آن زمان است که پیام آنها را به راحتی خواهد شنید، توافق و یاری متقابل در حل مشکلات خواهد توانست مرد را موفق گرداند.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد