وقتی به معده فشار می آید…..


وقتی به معده فشار می آید…..

وقتی به معده فشار می آید.....

فشار معده توأم با درد

اختلالات شکمی متعددی (داخلی و خارجی) موجب بروز درد شکمی می شوند. تشخیص و افتراق درد شکمی مزمن از درد حاد بسیار مهم است؛ چراکهنحوه  برخورد بر حسب نوع درد متفاوت است. اما دردشکمی حاد نیازمند مداخله ی سریع است 

برای درمان فشار معده که توأم با درد شدید است،(بیماری کارو) باید چند روزی صبح، ظهر و شب آب، هویج بنوشید.

علل درد شکم حاد:

التهاب آپاندیسیت، کله سیستیت، پانکراتیت، دیورتیکولیت، سوراخ شدگی، انسداد، علل عروقی، ایسکمی حاد، پاره شده آنوریسم

علل درد شکم مزمن:

التهاب، زخم پپتیک، ازوفاژیت، بیماری الهابی روده، پانکراتی مزمن، علل عروقی، ایسکمی مزمن، علل متابولیک، دیابت، پورفیری، علل کارکردی، سوء هاضمه ی سندرم روده  تحریک پذیر، درد دیواره  شکم، نوروژنیک (عصبی)، عضلانی اسکلتی، سندرم درد خوش خیم و مزمن شکم.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد