ویتامین D بدن را در قبال سرطان پستان حمایت می کند!


ویتامین D بدن را در قبال سرطان پستان حمایت می کند!

 ویتامین D بدن را در قبال سرطان پستان حمایت می کند!

 

نظریه پیرامون ویتامین D 

طبق نظر فرانلی گارلاند" از گروه پزشلی خانواده در دانشگاه کالیفرنیا درساندیگو، شواهد جالب جدیدی وجود دارد که زنان سالخورده که در خوردن غذا سرشار از ویتامین D تسامح دارند بیشتر احتمال دارد به سرطان پستان مبتلا شوند.این نظریه نیز تأییدی بر وجود خاصیت ضدسرطان بودن روغن ماهی است. زیرا ماهی چرب سرشار از ویتامین Dاند.بخصوصی که در آزمایش دکتر گارلاند نشان داده شده است که ویتامین D با سرطان پستان زنان پس از دوران یائسگی مبارزه می کند ولی در زنان قبل از دورهٔ یائسگی که در جوانی مبتلا به سرطان شده اند اثر قابل ملاحظه ندارد.متأسفانه اغلب زنان دنیا به استثنا زنان ژاپنی خیلی کم روزانه از ویتامین D استفاده می کنند.زنان غیرژاپنی به طور متوسط در حدود ۲۰۰ واحد بین المللی، ولی زنان ژاپنی ۶ برابر یعنی ۱۲۰۰ واحد بین المللی روزانه ویتامین D مصرف می کنند.ونکته جالب این است زنان ژاپنی که به امریکا مهاجرت می کنند و رژیم غذای آنها عوض می شود و ویتامین D کمتر مصرف می کنند، تعداد زیادی به سرطان پستان مبتلا می شوند.بعلاوه ویتامین D روند رشدسلول سرطانی را نیز کاهش میدهد و در آزمایش نشان داده شده است که تعداد بیماری سرطان را در حیوانات به نصف تقلیل داده است. 

منبع ویتامین D 

به نظر دکتر گارلاند بهترین منبع ویتامین D ماهی چرب نظیر سالمون، ماکرل، ساردین، هرینگ و تونا است ولی غنی ترین منبع ویتامین D در جهان ماهی ایل (شبیه مارماهی) است که در ژاپن از آن خوراک محلی درست می کنند. معمولاً ۱۰۰ گرم ماهی ایل در حدود ۵۰۰۰واحد بین المللی ویتامین D دارد. ماهی ایل (در ۱۰۰ گرم) ۴۷۰۰ واحد بین المللی (lu) ماهی ساردین (در ۱۰۰ گرم) ۱۵۰۰ واحد بین المللی انواع ماهی سالمون (در ۱۰۰ گرم) از ۵۰۰-۲۰۰ واحد بین المللی ماهی ماکرل (در ۱۰۰ گرم) ۵۰۰ واحد بین المللی ماهی تونا ۲۰۰ واحد بین المللی

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد