ویتامین D حمایتگر شما در مقابل سرطان است …


ویتامین D حمایتگر شما در مقابل سرطان است …

ویتامین D حمایتگر شما در مقابل سرطان است ...

 ویتامین D موجود در شیر عامل مفید دیگری است که شیر را به صورت یک غذای ضد سرطان درمی آورد. 

تحقیق دکتر گرینوالد

 دکتر گرینوالد میگوید که با بررسی مقدار ویتامین D موجود در خون می توان خطر سرطان کولون را پیش بینی کرد. او در سال ۱۹۷۴ دریای تحقیقی در مریلند، ۲۵۶۲۰ نمونه خون اشخاص داوطلب را به منظور بررسی مقدار ویتامین D مورد مطالعه قرار داد. سپس تعداد مبتلایان به سرطان کولون صاحبان خون را در ۸ سال بعد تعیین و ثبت نمود. در نتیجهٔ این بررسی معلوم شد آن که مقدار ویتامین D خون آنها در سطح بالایی بود در مقایسه با آن که در خونشان کمترین مقدار ویتامین D وجود داشت، ۷۰ درصد کمتر احتمال دارد که به سرطان کولون مبتلا شوند. با این آزمایش یک حقیقت دیگر جالب برای محققان آشکار شد و آن این بود کهویتامین D تا چه حد زیاد برای حمایت انسان از سرطان کولون مؤثر است.برای این که غلظت ویتامین D خون از نظر ضدسرطان بودن کافی باشد بررسی نشان می دهد که لازم است در هر روز ۲۰۰ واحد بین المللی ویتامین D وارد بدن شود و این نصف مقداری است که کارشناسان تغذیه برای انسان توصیه می کنند.برای تأمین این مقدار ویتامین D کافی است که روزانه دولیوان یا دو پیمانه به ظرفیت هریک حدود ۲۲۰ گرم شیر غنی شده با ویتامین D خورد.ویتامین D در برخی دیگر از موادغذایی بخصوص در خوراکی دریایی نیز وجود دارد.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد