ویژگی های بالینی اختلال شخصیت وسواسی- جبری


ویژگی های بالینی اختلال شخصیت وسواسی- جبری

ویژگی های بالینی اختلال شخصیت وسواسی- جبری

 کلیات کمال طلبی، علاقه به انجام صحیح امور، و اشتغال ذهنی ناتوان کنندهبا جزئیات، که قسمت عمده آن بی اهمیت است، ویژگی ویرانگر فرد مبتلا به اختلال شخصیت وسواسی - جبری است. خصوصیات اساسی این اختلال، الگوی نافذ کمال طلبی و انعطاف ناپذیری است. میزان شیوع آن مشخص نیست. در مردان شایعتر است و اکثراً در فرزند ارشد خانواده دیده می شود. اختلال در بستگان درجه اول شیوع بیشتری دارد.ویژگی های بالینیشخصیت وسواسی - جبری چنان با نیاز به انجام بی نقصی و صحیح امور در هم امیخته است که بیمار وقتی برای احساسی ارامشی و لذت بردن از زندگی ندارد. انعطاف ناپذیری، وجدان قوی، رفتار بسیار کنترل شده، تا حد کنار گذاشتن صمیمیت و خودانگیختگی، مشخص کننده چنین فردی است. اگر چه در سخت گیری و توقع از دیگران ید طولانی دارد، ندرتاً در مقابل تذکرات آنان روی خوش نشان میدهد. زندگی بیمار با نگرانی مستمر برای طرح ریزی دقیق برای هر رویداد، حتی تعطیلات، انباشته است. به طوری که مجالی برای لذت بردن خود بیماریا کسانی که در آن تجربه او شریکند باقی نمی ماند.سیر، پیش آگهی، درمان و مراقبت پرستاری سیر و پیش آگهی شخصیت وسواسی - جبری متغیر بوده و قابل پیش بینی نیست. گاه در جریان بیماری، اختلال وسواس ظاهر می شود. برخی نوجوان های وسواسی مبدل به افراد گرم، صمیمی و با محبت میگردند، در برخی دیگر صفات وسواسی پیش درآمد اسکیزوفرنی، افسردگی یا ملانکولی می شوند. برخلاف سایر اختلالات شخصیت، در اختلال شخصیت وسواسی شخصی میداند که بیمار است و دنبال چاره می آید. درمان اصلی این بیماری رواندرمانی است. جهت کاهش علائم گهگاه از کلونازپام، کلومیپرامین و فلئوکزتین استفاده می شود. مراقبت پرستاری مهم در این اختلالی، تکیه بر روی قدرت های بیمار به وسیله کمک به او که بتواند کنترلی مجدد برروی دنیای خود داشته باشد،می باشد، این روش از طریق تعاملی های کلامی که به بیمار کمک کند تا بتواند بر روی احساسات ناگوار و خواسته ای آنی خود کنترل داشته باشد صورت می پذیرد.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد