ویژگی های  کفش مناسب 


ویژگی های  کفش مناسب 

ویژگی های  کفش مناسب 

 

چگونگی انتخاب کفش مناسب

  • هنگام عصر یا شب، کفش دلخواه خود را امتحان کنید.
  • هرگز کفشی که موقع پوشیدن، قسمت بخیه دوزی رویهٔ آن برجسته می شود را نخرید.
  • کفشی که به هنگام خم کردن پاها چروک می شود، نخرید.
  • از سر انگشت شست پا در کفش، تا انتهای جلوی کفش باید ۱/۲۷ سانتی متر فاصله باشد، تا پاهای شما در کفش فشرده نشوند.
  • کفش تنگ نخرید. به کفش ها را روی زمین بگذارید، تا اطمینان حاصل کنید که هر دو صاف و یکنواخت روی زمین قرار گرفته اند.
  • داخل پاشنه کفش را وارسی کنید، تا متوجه شوید که آیا طوق بیرونی آن صاف و پیوسته میباشد یا نه.
  • بخیه های سطح کفش باید به صورت مرتب و منظم چرخ دوزی شده باشند. ناصاف بودن آنها نشانهٔ این است که کفش مورد نظر خوش دوخت نمیباشد.
  • اگر به راحتی بتوانید کفی درون کفش را از آن جدا کنید، متوجه می شوید که سازندهٔ آن مادهٔ چسبندهٔ مناسبی در کفش بکار نبرده است.
  • زیرکفی داخلی کفش باید دارای ابری نرم و نازک برای راحتی پاها باشد
  • کف درونی کفش را با انگشت لمس کنید. اگر برآمدگی حس کردید، میخ مستقیم در محل فرونرفته است.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد