یولاف یک مهارکننده سرطان است …


یولاف یک مهارکننده سرطان است …

يولاف یک مهارکننده سرطان است ...

 

يولاف چیست ؟

 گیاهی است از خانواده غلات Graminae، یک ساله به ارتفاع حدود یک متر که پس از رسیدن زردرنگ می شود. میوه  آن به شکل خوشه و سنبله  به غیر فشرده می باشد و در هر سنبله سه گل دارد که گل فوقانی آن عقیم است و گل طرفین بارور می شوند. دانه یولاف در غلافی قرار دارد که دو سر می باشد. این گیاه به طور کلی دو نوع است؛ بهاره و پاییزه که در بعضی از کشورشمال اروپا و در اغلب مناطق دنیا و همچنین در بعضی از نقاط ایران کاشته می شود

نام دیگر يولاف

جودوسر - جو پیغمبری - شوفان - هرتمان - قرطمان 

 دانه يولاف

طبیعت

نه گرم و نه سرد بلکه معتدل است ولی مایل به خشک میباشد.

ترکیب شیمیایی

مواد چرب - پروتئین -ارسنیک - اسکالیک اسید.

ویتامین

B در آن وجود دارد.

درمان با دانه يولاف

آن را بخورید. تونیک، ملین، محرک و ضدعفونی کننده است، مقوی اعصاب و قلب و خون است، کلسترول خون را پایین می آورد، مهارکننده سرطان می باشد، ضدعفونی کننده است.بیست گرم از آن را با پوست هایش بجوشانید و آب صاف کرده آن را بنوشید. مدر است و برای دفع سنگ کلیه، رفع استسقاء کمی ترشح ادرار، تسکین درد کلیه و مثانه، رفع بی خوابی، تسکین سرفه و ورم حلق و حنجره نافع میباشد.پخته  آن در روغن برای نرم کردن سینه و تسکین سرفه مفید است و اگر بدون روغن پخته شود، شکم را بند می آورد.اگر دانه آن در شیر یا گوشت چرب پخته شود، غذایی خوب و مقوی است و برای دوره  نقاهت اطفال که احتیاج به تقویت دارند مفید میباشد.ضماد آرد آن با سرکه برای تحلیل ورم گرم نافع است.اگر جوشانده آن را روی موضع کمپرس کنید، درد روماتیسم و درد کلیه را تسکین می دهد.ثقیل الهضم و نفاخ است.

مصلح دانه يولاف

زیره کرمانی و سرکه می باشد.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد