پاتولوژی و پاتوژنز را بهتر بشناسیم…..؟؟


پاتولوژی و پاتوژنز را بهتر بشناسیم…..؟؟

پاتولوژی و پاتوژنز را بهتر بشناسیم.....؟؟

 در حالت عادی مثانه، به خوبی توسط ساختمان های استخوانی لگن محافظت می شود. در شکستگی های لگن در اثر ضربات بسته، قطعات شکسته ممکن است باعث سوراخ شدن مثانه بشوند. این نوع پارگی های مثانه، اغلبخارج از صفاق بوده و در صورت عفونی بودن ادرار می تواند باعث آبسه های عمقی لگن و التهاب شدید لگن بشود.پس پارگی های مثانه معمولاً از نوع خارج صفاقی است، مگر در حالاتی که ضربه مستقیم بر روی مثانه پر وارد شود. بنابراین چنانچه مثانه تا نزدیک ظرفیت خود پر باشد، ضربه مستقیم به قسمت پایین شکم باعث ایجاد پارگی داخل صفاقی می شود. در اینجا هم چنانچه ادرار استریل باشد، ممکن است در ابتدا هیچگونه تظاهری نداشته باشد ولی اگر الوده باشد پریتونیت و شکم حاد ایجاد خواهد کرد.علایم بالینیدر ۹۰٪ موارد پارگی مثانه، شکستگی لگن وجود دارد. وجود علایم شکستگی لگن و حساسیت سوپراپوبیک به همراه علایم شکم حاد، نشان دهنده پارگی داخل صفاقی مثانه است. بیماران، معمولاً قادر به ادرارکردن نیستند، هرچند ادرار کردن خود به خود ممکن است دیده شود. هماتوری آشکار اغلب وجود دارد. یافته های آزمایشگاهی و رادیولوژیک شامل ھماتوری واضح یا میکروسکوپی و در عکس ساده، کدورت قسمت تحتانی شکم، (ناشی از نشت ادرار یا خون) میباشد. روش بررسی پارگی مثانه، سیستوگرام است. CTScan نیز به خوبی میتواند پارگی مثانه را کشف کند. به این شرط که مثانه به صورت رتروگراد توسط ۳۰۰ml ماده حاجب پرشده باشد. چنانچه اتساع ناکامل مثانه (اغلب ناشی از کلامپ کردن کاتتر ادراری در طی CT با ماده حاجب داخل وریدی) وجود داشته باشد، ممکن است پارگی مثانه کشف نشود.عوارضشامل آبسه لگن، پریتونیت، بی اختیاری ناکامل ادرار (ناشی از پارگی های گردن مثانه) میباشد

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد