پاتوژنز چگونه درمان می شود؟؟


پاتوژنز چگونه درمان می شود؟؟

پاتوژنز چگونه درمان می شود؟؟ 

  اسکروتوم، بیضه را در دمایی ۱ درجه سانتی گراد پایین تر از دمای بدن نگه می دارند. سلول های اسپرماتوژن به حرارت بدن حساسند، چنانچه بیضه نزول نکند، تغییرات تخریبی در لوله های اسپرم ساز شروع میشود، این تغییرات در پایان یک سالگی بسیار خفیف بوده و بعد از ۶ سالگی کاملاً اشکار می شوند. در حدود ۱۰٪ بیضه های نزول نکرده دارای نقائص مادرزادی (مثل هایپوگنادیسم اولیه، هایپوگنادیسم ثانویه به کم کاری هیپوفیز) میباشند. خوشبختانه  سلول های لایدیگ آسیب نمیبینند و لذا در افراد مبتلا، ناتوانی جنسی نادر است.یافته های بالینیشامل عدم وجود بیضه در اسکروتوم، شکایت از ضربه به بیضه ای که در جای طبیعی خود قرار ندارد، میباشد.اسکروتوم معمولاً آتروفیک است. اغلب در سمت درگیر هرنی اینگوینال وجود دارد. یافته های آزمایشگاهی بررسی هورمون های مختلف جنسی (۱۷ - کتواستروئیدها، گونادوتروپین ها و تستوسترون سرم)، در کشف علل کریپتورکیدیسم کمک کننده است. در هایپوگنادیسم اولیه افزایش واضح سطح گونادوتروپین های ادراری (FSH) و کاهش سطح اندروژن ها و در کم کاری اولیه هیپوفیز کاهش گنادوتروپین ها و آندروژن ها دیده می شود. در صورت عدم لمس دوطرفه بیضه، از آزمایش hCG استفاده می شود. (اندازه گیری سطح تستوسترون قبل و ۴ روز پس از دریافت hCG) در صورتی که بیضه ها وجود داشته باشند. سطح تستوسترون تا ۱۰ برابر افزایش مییابد. یافته های تصویری سونوگرافی انتخابی دقیقترین روش بررسی است (ظاهرشدن شبکه پامپنی فرم). سونوگرافی نیز کمک کننده است. MRI در موارد بیضه های غیرقابل لمس به کار میرود. تشخیص های افتراقی بیضه های retractile یا کریپتور کیدیسم فیزیولوژیک مهمترین تشخیص افتراقی است. این پدیده نیاز به درمان ندارد. به علت کوچکی بیضه در دوران قبل از بلوغ به همراه زیادی قدرت عضله کرماستر میباشد. در معاینه توجه به این نکته مهم است که اسکروتوم در سمت مبتلا رشد نرمال داشته و بیضه ها را می توان با کشش ملایم (همانند دوشیدن)، به طرف اسکروتوم راند. عوارض شامل فتق اینگوینال همراه (در ۵۰٪ موارد)، پیچ خوردگی طناب اسپرماتیک و افزایش احتمال بدخیمی .۴۸۳۵ برابر) می باشددرمان چون اولین تغییرات بافتی در یک سالگی دیده می شود، در این سن باید اقدام به بازگرداندن بیضه به اسکروتوم نمود. در سن بالای ۱۰ سال به علت ریسک بدخیمی، باید . ارکیدکتومی انجام شود. درمان هورمونی نیز وجود دارد که سن مناسب برای آن ۵ سالگی و با استفاده از تزریق hCG به صورت روز در میان یا هفته ای سه بار است و بیضه اینگوینال بهترین پاسخ را می دهد. LHRH نیز در درمان بیضه نزول نکرده به کار رفته است. درمان هورمونی، ٪۱۰-۲۰ در ماه پاسخ خواهد داد، که میزان موفقیت در بیضه های نزول نکرده دوطرفه بیشتر از یک طرفه است. چنانچه درمان طبی شکست بخورد یا این که همزمان فتق ینگوینال وجود داشته باشد، باید بلافاصله ارکیوپکسی انجام شود

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد