پارگی تاندون بزرگ عضله بایسپس


پارگی تاندون بزرگ عضله بایسپس

پارگی تاندون بزرگ عضله بایسپس

 به دنبال افزایش سن و بروز دژنرسانس به دلیل یک فشار و کشش، تاندون در محل ورود به شیار بایسپس در هومروس پاره میشود. معمولا به دنبال بلندکردن یا کشیدن شیع، بیمار احساس میکند که در ناحیه جلوی شانه «چیزی پاره شد». پارگی تاندون عضله بایسپس معمولاً علامت چندانی ندارد گاهی بعد از گذشت مدتی توده عضلانی غیرعادی در جلوی بازو احساس می شود، در معاینه تندرنس خفیف روی شیار بایسپس وجود دارد و هنگامی که عضله بای پس منقبض می شود، عضله مربوط به صورت یک توده مدور در می آید. معمولاً ضعف آرنج در فلکسیون یا سوپیناسیون بسیار مختصر است. معمولاً به درمان جراحی احتیاج نیست امّا در صورت نیاز، تکه دیستال تاندون پاره شده را به شیار بایسپس بخیه میزنند  استئوآرتریت (DJD) مفصل آکرومیو۔ کلاویکولار شایعتر از مفصل گلئوهومر ال است. جابجایی دائمی انتهای خارجی کلاویکول در دررفتگی یا نیمه در رفتگی ھائی تروماتیک مفصل اکرومیو کلاویکولار یافته شایعی است. این عارضه معمولاً بی علامت است. ولی گاهی درد وجود دارد. معمولاً به درمان نیازی نیست. باید از کارهای شدید پرهیز کرد. بی حرکتی با Sling (برای چند روز) معمولاً برای بهبود حملات درد که به علت کار زیاد ایجاد می شوند کافی است.دررفتگی دایم یا متناوب (recurrent) مفصل استرنوکلاویکولار معمولاً متعاقب یک تروما ایجاد می شود. در معاینه، انتهای مدیال کلاویکل به شکل یک برجستگی لمس می شود. معمولاً به درمان احتیاجی نیست.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد