پالپیت, التهاب مرکزی دندان


پالپیت, التهاب مرکزی دندان

پالپیت, التهاب مرکزی دندان

  التهاب، بخش نرم و مرکزی دندان را گویند. حساسیت زیاد دندان به مایعات و غذاهای سرد از علائم ان است.  درمان شامل کشیدن دندان یا تخلیه محتویات بخش مرکزی دندان و پر کردن ان با مواد مخصوص است

علایم

افزایش حساسیت به محرک‌ها به ویژه محرک‌های گرمی و سردی شایع‌ترین علامت پالپیت است. اگرچه معمولاً پالپیت همراه با درد می‌باشد ولی پالپت ممکن است بدون درد هم باشد.

سبب‌شناسی

پالپیت به طور معمول ناشی از پوسیدگی دندان است که به مغز دندان رسیده است. تروما هم می‌تواند باعث ایجاد پالپیت شود.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد