پاپ اسمیر چیست و از چه سنی باید پاپ اسمیر انجام داد؟


پاپ اسمیر چیست و از چه سنی باید پاپ اسمیر انجام داد؟

پاپ اسمیر چیست و از چه سنی باید پاپ اسمیر انجام داد؟

  آزمایش پاپ اسمیر برای مشخص کردن سرطان دهانه رحم است. پاپ از نام پاپ نیکلاو (papanicloaou) که این روش را ابداع کرده گرفته شده است. اگر دختری قبل  از ۱۸ سالگی ازدواج  نکرده باشد، نیازی به پاپ اسمیر نیست. اما بعد از ازدواج، به طور حتم باید این آزمایش صورت گیرد. البته در مواردی خاص چون خونریزی های شدید و یا دردهای لگنی بنابه تشخیص پزشک این آزمایش انجام می شود.نکات مهم قبل از انجام تست پاپ اسمیر :در طی دو روز قبل از انجام تست پاپ اسمیر (تست سرطان دهانه رحم) از ژل، کرم و داروهای واژینال استفاده نشود تست پاپ اسمیر (تست سرطان دهانه رحم) نباید در زمان خونریزی پریود انجام شود تا ۲۴ ساعت قبل تماس جنسی نداشته باشد بهتر است این تست در فاصله روزهای ۱۸-۱۲ سیکل قاعدگی انجام شود انجام تست پاپ اسمیر در ۳ماهه اول حاملگی بلامانع است.در حاملگی دو هفته بعد از اولین روز آخرین قاعدگی(روز ۱۸-۱۶ سیکل)بهترین زمان برای گرفتن پاپ اسمیر است انجام تست پاپ اسمیر باید حداقل ۸هفته بعد از زایمان باشد انجام تست پاپ اسمیر مجدد باید با فاصله زمانی بیشتر از ۸هفته از نمونه گیری قبلی باشد

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد