پایین آوردن تب بدون دارو در طب سنتی


پایین آوردن تب بدون دارو در طب سنتی

پایین آوردن تب بدون دارو در طب سنتی

تب 

افزایش دمای بدن از ۳۸ درجه را تب میگویند، اما تب متوسط هنگامی که برای مدت زمان طولانی باقی بماند، خطرناک است. در فاصله ی یک تا چهار روز بیماریهای عفونی دمای بالا در بدن می تواند بهبودی کامل و چیرگی بر بیماری را تسریع  بخشد و شتاب دهد. در این زمان است که یک حمام و یا یک عرق درمانی در بستر به شما کمک فراوان می کند. در بعضی مواقع باید تب یا درجه ی حرارت بدن برای چند روزی بالا رود، تا به این طریق دما یا درجه ی حرارت بدن به تنهایی به دمای نرمال و طبیعی خود نزول کند. بیاشتهایی و عدم تمایل به غذا هنگام تب خطرناک نیست، اما در زمان تب شما باید از آشامیدنی و مایعات به اندازه ی کافی و بیش از زمان عادی استفاده کنید.در هنگام ابتلا به هر گونه بیماری عفونی، انجام هر شکل از ورزشی ممنوع است، زیرا به اعضا و اندامهای بدن، بیش از اندازه فشار وارد می شود. زمانی که در یک بیماری، تب به نقطه ی اوج رسید و حرارت بدن بالا رفت و یا تب برای مدت زمان طولانی به طول انجامید، باید دمای حرارت بدن را به صورت بیرونی؛ یعنی به وسیله ی شست وشو با آب ولرم متمایل به سرد و پوشیدن لباس های سبک و نازک پایین آورد. زمانی که هیچ کداماین اعمال تأثیر گذار نبود، می توانید از داروهای ضدتب، برای پایین آوردن دمای بدن استفاده کنید

درمان تب

در قدم اول درمان، اندازه گیری دمای بدن بسیار مهم است، البته بهتر است که دمای بدن در صورت امکان همیشهاز طریق انتهای روده، یعنی مقعد اندازه گیری شود که ایناز اندازه گیری از طریق زیر بغل مناسب تر درجه های تب، سنج، درجه های نشکن پلاستیکی دیجیتالی هستند که در داروخانه ها به فروش میرسند. آنها نه مانند تب سنج های شیشه ای شکسته می شوند و نه خمیده. دمای بدن را چندین مرتبه در طی روز و به مدت چند روز اندازه بگیرید، زیرا به کمک این اندازه گیری های مداوم می توانید از بالا رفتن یک بارهی تب و حرارت بدن جلوگیری کنید.اگر دمای بدن ناگهان و به یک باره به بالای ۳۹ درجه رسید و یا اگر تب خفیف ( ۳۸ درجه) بیش از سه روز طول کشیدو یا این که دوباره بازگشت و یا دیگر نشانه های بیماری بروز کرد، باید بدون درنگ به پزشک مراجعه کنید.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد