پذیرش ام اس به عنوان عضوی از خانواده


پذیرش ام اس به عنوان عضوی از خانواده

پذیرش ام اس به عنوان عضوی از خانواده

 

 یک مثال عینی برای شما: تصور کنید یک روز یک غریبه با چند چمدان و ساک روی پلکان جلو خانه تان سبز می شود. به داخل منزلتان می آید، وسایلش را در تمام اتاقهای خانه پخش می کند و دیگر نمیرود. شما اولین کسی هستید که این غریبه را ملاقات می کنید ولی موقعیتی پیش نیامده که او را به دیگر اعضای خانواده معرفی کنید.

به مرور ایام، هریک از اعضای خانواده باید به نحوی با این عضو تازه وارد - ارتباط برقرار کند. همانطور که خودتان احتمالاً تاکنون متوجه شده اید، مالتیپل اسکلروزیس (ام اس) نقش تازهوارد را خوب بازی می کند.

این بیماری میتواند خیلی راحت وارد منزلتان شود و کنترل امور را به دست بگیرد و موجب آزار و اذیت فراوان اعضای خانواده شود. اما ما با این فصل برای کمک آمدهایم. ما در مورد این صحبت خواهیم کرد که چگونه میتوانید اتاقی را در این خانه به غریبه ای به نام ام اس اختصاص دهید بدون اینکه ، فضایی بیش از حد لازم به او بدهید.

این روند با شناخت واکنشها و احساسات هریک  اعضای خانواده نسبت به مسئله ی فوق شروع و ... می شود و با ارتباط دیرینه ی آنان ادامه مییابد؛ هرچند که این ارتباطات قدیمی ساده ترین راه مبارزه نیست و مواجهه با عادات و تغییر رویه های درهم برهمی که این غریبه ایجاد میکند، بدون تعامل و کار گروهی بین اعضای خانواده مقدور نیست.

 

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد