پرتقال را بیشتر بشناسید….!!


پرتقال را بیشتر بشناسید….!!

پرتقال را بیشتر بشناسید....!!

پرتقال

پرتقال(Citrus aurantium L)

اسامی عمومی دیگر: درخت پرتقال، پرتقال، پرتقان.نامهای علمی دیگر :(Citrus aurantium L)نام خانواده: خانوادهٔ نارنج (Rutaceae)1 نوع  گیاه: درختقسمت مورد استفاده: میوه، گل، پوست میوه. مواد متشکله موثر: پوست: روغن فرار، رزین، هیسپریدن، ایزو هیسپیرین،  اورانتیومارین، تانن، گلی: روغن. میوه: موسیلاژ، قند، اسیدسیتریک، نمکهای معدنی. خواص درمانی: پوست پرتقال را به عنوان معطر کننده، مقوی معده، ضد نفخ، قابض، ضد اسکوربوت و میوهٔ آن را به عنوان ضد اسکوربوت، تببر، مقوی معده و اسانس را به عنوان ضداسپاسم و ضدعفونی کننده درفرآوردههای آرایشی به کار میبرند.موارد استفاده در پزشکی سنتیں ایران: اطبایی قدیم قسمتهای مختلف پرتقال  را در موارد فوق مورد استفاده قرار می دادند. افزون بر این آن را به عنوان ضدتشنج، آرامبخش، تصفیه کنندهٔ خون، ضدتشنگی و رفع ناراحتیهای صفراوی توصیه نموده اند.مقدار و دستور مصرف: مقدار  برحسب قسمتهای مختلف ور صورر دارویی متفاوت میباشد ولى در کل مصرف .3-Y گرم از پودر قسمتهای خشک شده تجویز گردیده است.عوارض جانبی و سمیت: ندارد.موارد عدم استعمال: ندارد.2

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد