پرستاری  و مراحل فرآیند آن 


 پرستاری  و مراحل فرآیند آن 

 پرستاری و مراحل فرآیند آن 

  به کار بردن اقدامات منظم و سیستماتیک به منظور به وجود آوردن اساس و پایه کار علمی پرستاری را اصطلاحاً فرآیند پرستاری و یا روش علمی پرستاری گویند. این فرآیند روشی است از درک و برداشت دقیق و مشاهدات درست، فکر کردن جدی و تجزیه و تحلیل موقعیتها، که پرستار را به یک برنامه ریزی پرستاری در رویاروئی با بیمار و مددجو راهنمایی میکند. استفاده از فرآیند پرستاری در حیطه های مختلف پرستاری تقریباً مشابه بوده و بستگی به این دارد که در ان حیطه، تمرکز بر چه موضوعی است. در روان پرستاری تمرکز روی ارتباط میباشد.

تعریف پرستاری

پرستاری هنروعلمی است که مشتمل بر فعالیتها , مفاهیم و مهارتهای مرتبط با علوم پایه اجتماعی , علوم فیزیکی, اخلاقی ,موضوعات معاصر و سایر زمینه ها می باشد . پرستاری حرفه منحصر به فردی است زیرا پاسخ افراد و خانواده ها به ارتقائ سلامت ,حفظ سلامت و مشکلات بهداشتی را مشخص می کندپرستاران بسیاری از نقشها ی همزمان : ارائه مراقبتها مستقیم ,تصمیم گیری بالینی ,جستجو ی حمایت از مددجو و خانواده و آموزش را متقبل میشود .این نقش از زمان فلورانس نایتینگل ( ۱۸۶۰) وقتی که پرستاران مراقبت از بیمار وظایف خانداری,شستشوی ملحفه ها,تهیه وخوراندن غذاوذخیره نمودن مایحتاج رابه عهده داشتندمتجلی گردید.پرستارحرفه ای تحصیلکرده ،خدمات مخصوص راطبق استاداردهای عملی با پیروی از قوانین اخلاقی ارائه میدهد . اساس اعمال حرفه ای این شغل ,از تئوری های پرستاری مرتبط با ارزشهای اجتماعی ,آمادگی های تحصیلی ,انگیزه ,خود مختاری ,احساس تعهد ,ادراک اجتماعی و قوانین اخلاقی نشات گرفته است .تعریف ویرجینیا هندرسون (۱۹۶۶)از پرستاری : یگانه وظیفه پرستار کمک و مساعدت افراد سالم یا بیمار جهت انجام فعالیت موثر بر سلامتی,بهبودی و یا مرگ توام با آرامش برای مدد جو میباشد .تخصص در پرستار ی در نتیجه دانش وتجربیات بالینی می باشد و مهارتهای تفکر انتقادی برای پرستاری ضروری هستند .

مراحل فرآیند پرستاری

فرایند پرستاری دارای چندین مرحله است که به ترتیب عبارتند از بررسی و شناخت (Assessment)، تشخیص (Diagnosis)، تعیین برایندها (Implementation),(Outcome Identification) ارزشیابی (Evaluation).۱) بررسی و شناخت در این مرحله راجع به وضعیت بهداشت روانی بیمار و مشکلات او اطلاعاتی جمع آوری می شود. پرستار در مرحله بررسی و شناخت با استفاده از مهارت های خاصی نظیر مشاهده، تشویق بیمار به صحبت کردن، گوش کردن، توجه نمودن، اطلاعات را جمع آوری میکند. داده ها ممکن است منابع مختلف نظیر مددجو، اشخاص مهم در زندگی بیمار، وسایر اعضای تیم بهداشتی جمع اوری شود.۲) تشخیص پرستاریاطلاعات و یافته های حاصل از بررسی مددجو در نهایت ما را به سوی یک تشخیص پرستاری رهنمون می سازد. در حقیقت تشخیصی های پرستاری مترادف مشکلات بیمار هستند. تشخیصی پرستاری شامل ۲ بخشی است: عبارتی در مورد مددجو، ۲) جمله ای در مورد موقعیت مربوطه، محیط اطراف، یا وضعیت مددجو، مثلاً تغییر در فرآیند تفکر، مربوط به (به علت)، بیماریهای عروقی.

تشخیص پرستاری

ممکن است فقط به صورت جمله ای درباره مددجو مطرح شود نظیر اختلالی در الگوی خواب، از عهده برآیی غیر مؤثر فردی، و ناآگاهی در مورد بیماری.۳) تعیین برآیندها و برنامه ریزیروان پرستار در این مرحله برآیندهای مورد انتظار مددجو را تعیین میکند. این برآیندها بایستی واقعی، قابل دستیابی، درمانی، مختص مددجو (Individualized)، قابل اندازه گیری، و مقرون به صرفه (Cost effective) باشند، برنامه درمانی، یک برنامه کاری است که پرستاران را در تعیین برآیندهای مورد انتظار مددجو، روش های درمانی مؤثر، فعالیت های مدد جو، و وظایف اختصاصی هر یک از اعضاء تیم بهداشتی راهنمایی میکند.۴) اجرابه مورد اجرا گذاردن برنامه درمانی به معنای انجام مداخلات پرستاری است و هدف این است که بیمار تعادل اجتماعی، روانی، و زیست شناسی خود را به دست آورد.۵) ارزشیابی روان پرستارروانپرستار  در این مرحله، پیشرفت مددجو در کسب برایندهای مورد انتظار را ارزیابی می کند. 

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد