پرسش و پاسخ هایی در مورد ام اس 


پرسش و پاسخ هایی در مورد ام اس 

پرسش و پاسخ هایی در مورد ام اس 

 

 هر فردی عاقبت نیاز به ویلچر پیدا می کند

 اگرچه مبتلایان به ام اس ممکن است جهت کمک به تعادل و خستگی شان، احتیاج به وسایل کمک حرکتی همچون عصایا روروک موتوری پیدا کنند، اما حقیقت امر این است که دوسوم مبتلایان به ام اس قادر به راه رفتن باقی می مانند، به این 45 صورت حدود یک سوم مبتلایان به ام اس سیر بیماری شان نسبتا ملایم است با علایمی قابل درمان و ناتوانی خفیف یا حتی بدون ناتوانی.

* سیر بیماری حدود یک سوم مبتلایان به ام اس متوسط است همراه با علایم مزاحم بیشتر و ناتوانیای که به مرور پیشرفت می کند.

*حدود یک سوم هم سیر بیماری شدیدی را تجربه میکنند که به صورت .بارزی ناتوان کنندهتر است - اما پزشکان در حال حاضر نمی توانند پیش بینی کنند، ام اس هر بیمار چه سیریخواهد داشت.

 ام اس چون درمان  قطعی وجود ندارد، بنابراین بله، حقیقت دارد: هنوز درمان قطعی علیه ام اس وجود ندارد. اما خبر خوش این است که پیشرفتی که در عرض پانزده سال اخیر در درمان ام اس حاصل شده، بیش از پیشرفتی بوده که از زمان توصیف این بیماری توسط ژان - مارتین شارکو (Jean-Martin Charcot) در سال ۱۸۶۸ تابهحال صورت گرفته است. امروزه در هلن ام اس به صورت یک مجموعهای واحد ارائه می شود - شامل درمان کاملی مشتمل بر دارو برای کنترل عودها و سیر بیماری (راهکارهای توانبخشی برای اینکه شما را ایمن، فعال و بدون عوارض نگاه داردو پشتیبانی عاطفی که شمارا مستحکم و قوی نگاه دارد.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد