پروستاتیت مزمن باکتریال


پروستاتیت مزمن باکتریال

پروستاتیت مزمن باکتریال

 عوامل ایجادکننده آن، همان عوامل ایجادکننده پروستاتیت حاد باکتریال می باشند (گرم منفی ها و انتروکوکھا)، نقش عواملی مثل میکوپلاسما، اوروپلاسماو کلامیدیا چندان قابل قبول نمی باشد (هرچند در سندرم درد مزمن لگنی مؤثر هستند) وجود روی در مایع پروستاتی دارای اثرات باکتریسیدال بوده و میزان شکل آزاد آن در مایع پروستاتی مبتلایان به پروستاتیت مزمن باکتریال پایین است. به همین دلیل بیماران مبتلا از شانس بالای عفونتهای مکرر ادراری برخوردار هستند. علائم بالینی در اغلب بیماران، علائمی مثل سوزش ادرار، فوریت ادراری، تکرر ادرار و شب ادراری وجود دارد. درد قسمت پایین کمر و درد یا ناراحتی در ناحیه پرینه آل نیز شایع است. در سابقه بیمار حملات مکرر عود به صورت تب و لرز بی حالی وجود دارد. گاهی نیز به طور اتفاقی یافت میشود. در DRE نکته خاصی مشهود نیست، هرچند تورم، تندرنس و سفتی پروستات ممکن است یافت شوند. اپیدیدیمیت ثانویه نیز گاهی وجود دارد. هماتوری، هماتواسپرمی و ترشح چرکی پیشابراه به طور نادر مشاهده  شده اند تشخیصبر پایه تست استاندارد ۴ شیشه استوار است. چنانچه در نمونه مثانه عفونت وجود داشته باشد، باید بیمار ۴۵ روز درمان شود و سپس تست تکرار شود. برای تأیید تشخیص باید نمونه مایع پروستاتی و ادرار پس از ماساژ پروستات حاوی حداقل ۱۰ برابر Colony count نسبت به دو نمونه اول (در کشت) باشند. چنانچه هیچگونه ارگانیسمی در کشت به دست نیامد. حضور ۱۰ یا بیشتر لکوسیت در هر میدان  قوی میکروسکوپی )WBCY10/HPF( بیانگر دسندرم  درد مزمن لگن از نوع التهابی است. در بیماران مبتلا به پروستاتیت مزمن باکتریال احتمالاً به دلیل افزایش نفوذپذیری اپیتلیوم ترشحی پروستات، ممکن است سطح PSA بالا رود ولی بین سطح PSA و پاسخ به درمان ارتباطی وجود ندارد. درمان اغلب به دلیل نفوذپذیری اندک پروستات به  آنتیبیوتیکها نتیجه درمان رضایت بخش نیست. بهترین انتشار مربوط به فلوروکینولون های جدید میباشد. درمان حداقل به مدت ۴-۳ ماه ادامه پیدا میکند هر چند عود شایع است. در موارد عود مکرر درمان پروفیلاکتیک با نیتروفورانتوئین، TMP-SMX و سایپروفلوکساسین به کار میرود. درمان قطعی در موارد عود مکرر، جراحی (پروستا تکتومی، TURP) میباشد. عوارض شامل عفونت های مکرر ادراری است. همچنین می تواند منجر به عقیمی شود.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد