پروستات چیست؟ از آن کیست؟ علائم چیست؟(قسمت اول)


پروستات چیست؟ از آن کیست؟ علائم چیست؟(قسمت اول)

پروستات چیست؟ از آن کیست؟ علائم چیست؟

در این روزها یکی از سروران من امر فرموند که درباره اعضای بدن هم مطالبی بنویس گرچه تا بحال امتثال امر قبلاً شده است لیکن بر آن شدن که در این شماره کم و بیش در خصوص غده پرستات یا (غده وزی) اطلاعات نسبتاً جسته گریخته فقط جهت آقایان خواننده این کتاب نوشته شود:حضورتان عرض کنم غده پرستات غده ایست دقیقاً زیر مثانه در محل تلاقی مجرای ادرار به مثانه - اندازه آن هم باندازه یک میوه شاه بلوط است - پس وقتی بنابراین شد که زیر مثانه واقع شده باشد." و در محل اتصال مثانه بمجرای ادارار میتوان احتمال کلی را داد که تقریباً کلیه ناراحتی ها و بیماریها و عوارض غده پرستات مربوط به بیماریهای ادراری است - عرض کردم تقریباً چطوری میشود که این غده بیمار می شود؟ این غده خواه بعلت تورم یا عفونت بیمار می شود - وقتی هم که بیمار شد (فراموش نفرمائید عرض کردم بیمار شد) مبتلا می شود به پرستاتیت (البته بخاطر دارید قبلاً هم عرض کرده ام که هر عضوی از بدن وقتی بیمار عفونی شد. آخر آن اسم بفرانسه (ایت) اضافه میشود. مثل سینوس = سنوزیت، برنش = برنشیت. حالا هم پرستات = پرستاتیت). بلی این شد پرستاتیت - باز بخاطر داشته باشید که در اثر سن (که بعدا شرح داده خواهد شد) و یا زیاد در یکجا روی صندلینشستن و یا زیاد مدت در یک محل ساکت و تقریباً بدون چرکت نشستن چون جریان خون بیشتر در محل پرستات جمع میشود بنابراین پرستات بزرگ می شود که در این موقع عظام پرستات یا بزرگ شدن پرستاتیت که معمولاً این عارضه در سنین پیری یا از سن ۴۰ سالگی بعد و زمانی هم بعلل غیر از پیری در سنین جوانی و یا بعلل ذکر شده ظاهر می شود - پس آن عارضه عفونی شد پرستاتیت و این عارضه هم شد بزرگ شدن و یا عظم پروستات. بهر حال وقتی بهر علت اولیه عارضه پرستاتیت پیدا شد امکان دارد عارضه سرطان پرستاتیت پیدا شود امکان دارد عارضه سرطان پرسپات هم بروز نماید که باز این عارضه سرطان پرستات در سنین پیری فقط در مردان دیده خواهد (فراموش نفرمائید) که خیلی بکندی پیشرفت دارد و خوشبختانه قابل درمان هم میباشد که امکان زیاد دارد فقط اکتفا کند به بزرگ شدن موضعی که در این موقع می توان به آن اسم (آدنوم) ADENOMEگذاشت که شکل و ترکیب آن بی شباهت به فیبروم (FIBROME) رحمی در خانمها نیست. این (آدنوم) پرستات که معمولاً در هر سه مورد مستی بعد از (۵۰ سالگی) یک مورد دیده میشود در اغلب مردان - در سنین بالا و با شرایط بخصوص می توان گفت عمومیت دارد.علائم اولیههمانطور که قبلاگفته شد علائم اولیه پرستاتیت ناراحتی های ادراری است که پرستات، خواه در اثر بیماریها یا عوارض همیشه نشستن و حرکت نکردن وقتی بزرگ شد جلو مجرای ادرار، را میگیرد - وقتی جلو مجرای ادرار را گرفت بیمار احساس ناراحتی موقع ادرار کردن خواهد کرد و همین اولین موقعی است که بیمار به پزشک مراجعه میکند. دلیل اش را هم نمیداند؟ فقط میگویند. (نمیدانم چرا ادرارم بد میآید) (طول میکشد تا ادرارم بیاید) معروف است میگویند (مبتلایان به پرستاتیت روی کفش پایشان ادرار می کنند) - این چنین بیماران شبها بیشتر ادرار می کنند. (پولاکیوری) دارند  - چرا؟ زیرا گرمای بستر بیشتر سبب تورم پروستات می شود و این خود مزید بر علت خواهد شد. خوب وقتی ادرار کردن بسختی انجام شد. بالطبع مثانه کمتر خالی خواهد شد - در نتیجه حجم مثانه بزرگتر و بیشتر می شود چونکه همیشه یک مقدار ادرار هم در مثانه باقی خواهد ماند یعنی همیشه یک قسمت ادرار مرتب در مثانه باقی خواهد ماند، اما چند وقت؟ مثانه تا چه موقع تحملی این ادرار باقی مانده را خواهد داشت و کار بجائی میرسد که تحمل از دست مثانه خارج میشود بیمار - مثانه  هر دو دیگر طاقت نخواهد داشت بالطبع بیمار مبتلا به (تکرر ادرار) خواهد شد - تقریباً بی اختیارپروستات چیست؟ از آن کیست؟ علائم چیست؟(قسمت دوم)

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد