پیشگیری از آبله مرغان را بشناسید..


پیشگیری از آبله مرغان را بشناسید..

پیشگیری از آبله مرغان را بشناسید..

آبله مرغان مادرزادی ،و راه پیشگیری از آن

چنانچه مادر بارداری در ماههای نخست، آبله مرغان بگیرد، این بیماری از طریقجفت به کودک او نیز منتقل می شود. این نوع بیماری را آبله مرغان مادرزادی میگویند که در دو درصد مواقع نارسایی های کشنده ای ایجاد می کند. این نارسایی ها، روی مغز، چشم و اندام های حرکتی تأثیر میگذارند. اگر مادران باردار، در ماههای نخست آبستنی آبله مرغان بگیرند، باید در مورد مصونیت داشتن خود مطمئن شوند. چنانچه پیش از این آبله مرغان گرفته باشند، به طور قطع ایمن خواهند بود، اما اگر شک دارند، بهتر است ازمایش خون بدهند تا از حضور پادتنهای ضدابله مرغان در بدن خود اطمینان یابند. در صورتی که پادتن در بدن آنها موجود باشد، نوزاد آنها سالم می ماند.

پیشگیری از بیماری

واکسن ضعیف شدهٔ آبله مرغان، به تازگی تهیه شده و یکی از انواع آن به هزاران کودک ژاپنی تزریق شده است. این واکسن نوعی ایمنی مطلوب ایجاد می کند و اثرات جانبی ندارد. در سالهای اخیر، واکسن مشابهی نیز در امریکا مورد آزمایش قرار گرفته که کیفیت آن تأیید شده است. هیچ گاه کودک خود را به عمد و با این قصد که او را ایمن سازید، در معرض ابله مرغان قرار ندهید.در حال حاضر، کودکانی که هرگز آبله مرغان نداشته اند و در حال مصرف داروهای کورتن یا شیمی درمانی هستند، اگر با بیماری تماس بگیرند، توسط تزریق پادتن ضد آبله مرغان، درمان می شوند. این تزریق باید حداکثر تا چهار روز پس از تماس با بیماری انجام گیرد، زیرا تزریق پادتن از پدید آمدن آبله مرغان جلوگیری کرده و یا آن را در شکل بسیار خفیف اشکار میسازد.اگر خانمی در نیمهٔ اول دوران بارداری خود آبله مرغان بگیرد و مقاومتی در برابر آن نداشته باشد، می تواند با تزریق پادتن ضد آبله مرغان، خود را درمان کند. چنانچه مادری کودک یا دو روز پس از آن، آبله مرغان بگیرد، باید به نوزادپنج روز پیش از به دنیا آوردن ز تولد، پادتن، ضد بیماری تزریق شود. اگر کودکان نارس در چند هفتهٔ اول پس از تولد، دچار بیماری شوند، باید حداکثر تا چهار روز پس از ابتلا بهآن، از طریق تزریق پادتن ضد بیماری، درمان شوند.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد