پیشگیری بهتراز درمان عفونت های دندانی 


پیشگیری بهتراز درمان عفونت های دندانی 

پیشگیری بهتراز درمان عفونت های دندانی 

 

گاهی دندانپزشک لازم می بیند پس از یک دوره آنتی بیوتیک تراپی، دندان را خارج کند.

بسیاری از دندانها به درمان ریشه جواب داده و می توانند سالها باقی بمانند. در مورد دندانهای شیری کودکان کم سن و سال چنانچه به هر علت یک دندان شیری بخصوص یک دندان آسیای شیری زودتر از موعد کشیده شود، باید دندانپزشک فضای خالی را با ساختن یک فضا نگهدار" حفظ کند. در غیر این صورت آن فضا پر شده و جایی برای رویش دندان دائمی جانشین باقی نمی ماند.

راه پیشگیری از عفونت دندانی ترمیم پوسیدگی دندانها با مراجعه منظم به دندانپزشک می باشد. هرچه در این کار تأخیر صورت گیرد، احتمال عفونی شدن یک دندان پوسیده بیشتر میشود.

به علاوه پر واضح است که هزینه های مربوط به ترمیم دندانها و حفظ و نگهداری آنها به مراتب از هزینه های عصب کشی آنها و در صورت کشیدن دندان هزینه های پروتز بیشتر است.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد