پیش غذاها و سالادها چیست و چگونه تهیه می شود..؟


پیش غذاها و سالادها چیست و چگونه تهیه می شود..؟

پیش غذاها و سالادها چیست و چگونه تهیه می شود..؟

پیش غذاها و سالادها

 هر سالادی از سبزی تشکیل شده است؟ کاهو، کاسنی ها، کلم، کلم پیچ، کرفس و... که بنا به دلایلی سفره هایمان را پر می کنند، تقریباً تنها «سالادهای» شناخته شده و مورد توجه هستند.در آمریکا، برعکس، مردم غذاهای سردی را «سالاد» مینامند که با تنوع های نامحدودی در ترکیب لیست غذاهایشان وارد شده است و ارائه آنها بسیار فریبنده و دلفریب است.تنوع سالادها بسیار شده است و با غذاهای صنعتی نیز فراوان ترکیب شده اند!با کمی باور و شناخت «زبان کالری ها» متوجه می شویم که چه تعداد از پیش غذاهای ضیافت ها، درخشنده و کم کالری هستند. یک میزبان دانا از ان خوراکی ها به میهمان هایش تقدیم می کند، تا هم باعث خشنودی ذائقه و هم باعث رضایت خاطر آنهایی که نگران چاقی خورد هستند شود.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد