پیچ خوردگی طناب اسپرماتیک


پیچ خوردگی طناب اسپرماتیک

پیچ خوردگی طناب اسپرماتیک

 اغلب در نوجوانان دیده می شود در صورت عدم درمان، ظرف ۳-۴ ساعت باعث آتروفی بیضه می شود در کریپتورکیدیسم، بیضه مستعد torsion است. تشخیص آن هنگامی مطرح می شود که در یک پسر جوان درد شدید به طور ناگهانی در یک بیضه و به دنبال آن تورم، قرمزی، درد پایین شکم، تهوع و استفراغ به وجود آید. وقتی که بیمار به صورت ایستاده است، بیضه به صورت افقی قرار میگیرد. درد اغلب با بالا بردن بیضه تا محل سمفیز پوبیس تشدید می شود. (برخلاف اپیدیدیمیت) چند ساعت پس از شروع درد لکوسیتوز وجود دارد. در مراحل اولیه چنانچه اپیدیدیم در قدام لمس شود، تشخیص امکان پذیر است ولی چنانچه مدتی بگذرد به علت تورم، اپیدیدیم قابل شناسایی از بقیه بیضه نیست. افتراق آن از اپیدیدیمت با سونوگرافی داپلر امکان پذیر است. ولی قطعی ترین تست، اسکن بیضه یا ۹۹T - پرتکتنات است که در ۱۰۰-۹۰٪ موارد، صحیح استتشخیص افتراقیشامل اپیدیدیمیت حاد، ارکیت حاد و تروما است.اپیدیدیمیت در قبل از سن بلوغ نادر است و اغلب با پیوری همراه میباشد. ارکیت اوریونی نیز قبل از بلوغ نادر بوده و با پاروتیدیت همراهی دارد. در صورت شک، اسکن بیضه اندیکاسیون پیدا میکند . درمانشامل برگرداندن چرخش است. اگر پس از بی حسی و با کمک دست امکان پذیر نبود، باید به صورت اورژانس جراحی شود. اگر قبل از ۱۲ ساعت انسداد رفع شود، بهترین نتیجه عاید می شود و چنانچه پس از ۴۸ ساعت تشخیص داده شود، ارکیدکتومی اندیکاسیون پیدا می کند.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد