چالش های عرصه تغذیه/قسمت اول


چالش های عرصه تغذیه/قسمت اول

چالش های عرصه تغذیه

 مفهوم لغوی بیماری غیرواگیر این است که بیماری از فردی به فرد دیگر قابل سرایت نیست. اگر مفهوم بیماری را هم از دست دادن سلامت بدانیم، طیف وسیعی از بیماریها و مشکلات اجتماعی در این دسته جای می گیرند. از بیماریهای قلبی و عروقی، افزایش فشار خون، بیماریهای آلرژیک، سرطانها و پوکی استخوان گرفته تا سوانح، سوختگی، تصادفات، خودکشی ها، مسمومیت، بیماریهای روانی و غیره. در حقیقت این یک نگاه کلی به بیماریهای غیرقابل انتقال است، ولی معمولاً کشورها با توجه به شیوع و بار بیماریها و توانایی های خود چند اولویت را برای پیشگیری انتخاب می کنند که یکی از این اولویت ها عرصه تغذیه است که آن را تا حدودی مورد بحث قرار میدهیم. ساختار اقتصادی ناسالم:ساختار اقتصادی ناسالم در جوامع اغلب منجر به تجمع ثروت در بخشی از جمعیت و فقر در بخش دیگر جامعه می شود. احساس تبعیض در جوامع جوان، میزان بزهکاری و انتخاب شیوهای نادرست برای کسب درآمد را افزایش میدهد و در این جوامعمعمولاً چیزی که کاملاً فدا می شود تغذیه صحیح و خصوصاً غفلت از زنان باردار و کودکان و نوزادان است. در بررسیهای اخیر رابطه فقر غذایی و سوء تغذیه دوران جنینی را با بیماریهای دوران بزرگسالی مانند دیابت و بیماریهای قلبی و عروقی مشاهده کرده اند. زنان فقیر در معرض فقر آهن شدید قرار میگیرند و عوارض آن دامنگیر زن و اعضای خانواده او می شود که به دلیل ناتوانی های او در انجام کارهای روزانه و خستگی مفرط آسیب می بینند. علاوه براین، بارداری و زایمان ممکن است این زنان را به کام مرگ بکشاند. کودکان مبتلا به کمبودهای تغذیه ای نیز معمولاً به توانمندی های ذهنی و جسمی مطلوب نمیرسند. سوء تغذیه کودکان، خود به عنوان یکی از بیماریهای مهم غیر واگیر دوران کودکی به حساب می آید که از نظر ایجاد بار بیماری، کاهش توانمندی ذهنی و جسمی و آفت آموزش پذیری، جامعه و آینده آن را در معرض خطر جدی قرار میدهد. علاوه براین خانواده های فقیر معمولاً با درآمد ناچیز به سوی خرید غذاهای بسیار ارزان که از کیفیت مناسبی برخوردار نیست رو می کنند و در این صورت علاوه براینکه نیازمندی های سلول از نظر ریزمغذی ها تأمین نمی شود، به دلیل اضافه دریافت کالری، زمینه برای اضافه وزن و چاقی فراهم می شود که خود زمینه ساز انواع بیماریهای دژنراتیو (تخریب کننده) است. از سوی دیگر، ممکن است دچار بیماریهای ناشی از ایمن نبودن اینگونه غذاها شوند خصوصاً اگر عرصهٔ تقلب در تولید موادغذایی مهیا باشد.شیوه زندگی استفاده روزافزون از وسایل مدرن که حرکت را در انسان محدود می کند همگی در خدمت افزایش بیماریهای غیرواگیر هستند. سفره غذا اگر کمتر از سالیان گذشته نباشد انباشته تر است و با حرکت کمتر، نتیجه این فرآیند جز انباشت انرژی در بدن به صورت چربی و اضافه وزن و چاقی نیست. علاوه براین اشتغال بیش از حد جوانان، بی علاقگی به سنت های خانوادگی و تبلیغات رستوران ها و Fast Food الگوی غذایی جوانان را بوکلى تغییر داده و انواع غذاهای چرب، سرخ شده، برشته، پیتزاهای چرب (که حتی کیفیت مواد مصرفی آن مشخص نیست)، مناسب نیست  چالش های عرصه تغذیه/قسمت دومچالش های عرصه تغذیه/قسمت سوم

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد