چرا برخی از انسان ها بچه دار نمی شوند…؟


چرا برخی از انسان ها بچه دار نمی شوند…؟

چرا برخی از انسان ها بچه دار نمی شوند...؟

 برای این که آبستنی انجام گیرد به تعداد کافی سلول نر (اسپرماتوزویید) سالم نیاز است که در دستگاه تناسلی زن، نزدیک گردن رحم قرار داده شود. مجرای گردن رحم و لوله فالوپ باید برای گذر سلولی نر باز باشد.تخم سالمی در لوله (جایی که تخم و اسپرماتوزویید به هم میرسند) موجود باشد. مخاط رحم توسعه و تکامل حاصل کرده باشد تا بتواند تخم گشنیده شده (جفت گیری شده) را در خود جای دهد. چنانچه در یکی از شرایط بالا اختلالی رخ دهد، حاملگی دچار اشکال خواهد شد. یکی از پیشرفت امروز در پژوهش  نازایی این است که دریافته اند ثمره زناشویی به درجه باروری زن و مرد مربوط است و مسئولیت تولیدمثل به عهده هر دو نفر خواهد بود.در گذشته هر زمان که مساله ناباروری پیش می آمد زن را گناهکار میدانستند، چنانچه امروز هم وقتی موضوع بچه دار نشدن در خانواده ها پیش میاید زن را بیشتر گناهکار میدانند. در زمان گذشته برای زن، نازایی نه فقط بدبختی بزرگی به شمار میرفت بلکه همواره سبب خواری و ذلت او می شد و در خانواده ها چنین زنانی را سرزنش می کردند و آنان را کوچک میشمردند و گاهی هم طلاق میدادند. امروز میدانیم که در اغلب نازایی ها ۴۰ تا ۵۰ درصد مربوط به مرد است، در حقیقت آشکار شده است که میوه ازدواج نتیجه همبستری زن و مرد به تنهایی نیست بلکه به درجه باروری زن و مرد بستگی دارد 

علت نازایی

در زن تنظیم نبودن هورمون زنانه. عدم تخم گذاری. چسبندگی رحم و گاهی وجود کیست یا عفونت بسته شدن راه  تناسلی به ویژه لوله فالوپ و گردن رحم. وجود اختلال در توسعه و تکامل رحم و مخاط آن که در اخذ و تغذیه تخم لقاح شده نقش مهمی دارد.سن بالا و نیز دوران یائسگی، دو رحم داشتن و غیره ممکن است نازایی به علل ناراحتی روحی باشد مثلاً ترس، پریشانی و دیگر عوامل روحی، این عوامل ممکن است روی تخمک گذاری اثر کرده و یا سبب انقباض لوله فالوپ و دیگر بخش راه  تناسلی گردد و بالاخره ممکن است از چسبیدن و لانه گزینی تخم لقاح شده در رحم پیشگیری کند. بسیار مشاهده شده است که بعضی از زنان زماندرازی نازا بوده اند پس از این که بچه ای را برای خود برگزیدند، آبستن شده اند، شاید در این مورد نازایی به علت عوامل روحی باشد زیرا پریشانی و نگرانی بیش از اندازه برای نداشتن بچه ممکناست خود علت نازایی باشد. 

رشد جنین

برای رشد جنین، روغن نباتی، آب شلغم خام و یا خود شلغم خام مفید خواهد بود.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد