چرا برخی افراد به شیرحساسیت دارند؟( قسمت سوم)


چرا برخی افراد به شیرحساسیت دارند؟( قسمت سوم)
بهرحال از این مقدمه که بگذریم برویم سر اصلی موضوع، عرض کردم متخصصین بهداشت غذائی دریافتند که سبزیها و حبوبات منبع اصلی حیات سالم انسانی هستند و انصافا گوشت در بیشتر مواقع مضر حیات هم هست. بین بقولات یا خوراکیهای گیاهی که تعدادشان زیاد است و شما بهتر از من میدانید از قبیل (نخود، لوبیا، گندم، جو، ماشی، عدس و غیره) عدسی از همه مهمتر و ارزش حیاتی بسیار زیادتری دارد، باور کنید متخصصین زحمت کشیده اند و بطور مسلم و صحیح دریافته اند کد عدسی بمراتب بهتر و مهمتر از گوشت است، بقسمی که بخصوص از نقطه نظر کالری پا انرژی، انرژی که عدسی در بدن تولید می نماید برابر است با همان :مقدار گوشت باضافه همان مقدار نان یعنی: کالری یکصد گرم عدس = یکصد گرم گوشت + یکصد گرم نان ملاحظه می فرمائید خیلی مهم و باارزش است، (گرچه می ترسم از امروز قیمت عدس سرسام آور و نایاب شود؟!) اما بهر صورت من وظیفه دارم که باطلاعاتان برسانم.کالری حاصله از عدس بیش از نان و گوشت است، البته چربی موجود در عدسی کمتر از چربی گوشت است که رفع این نقیصه هم با اضافه کردن کمی چربی مایع حاصل خواهد شد و آنوقت است که عدس بمراتب بهتر و صحیح تر و سالمتر از گوشت خواهد شد. . اکنون بد نیست به ترکیبات عدس بیشتر دقت بفرمائید تا ببینیم این عدس چرا سزاوار اینهمه تعریف و تمجید و اکرام است که در ارزش حیاتی آن را بمراتب جلوتر از گوشت و نان گذاشته ست (نقل از دکتر م. ن ترکیبات عدسی درصد عبارت است از:اب ۱۰، پروتئین ۲۵/۷، چربی ۱/۰، ئیدرات دو کربن یا مواد کالری زا و انرژی زا ۵۹/۲، اسیداوریک ۱۶۲ میلیگرم، پورین ۵۴ میلیگرم، سدیم ۳ میلیگرم (مضر برای قلب، پتاسیم (مفید برای قلب) ۱۲۰۰ میلیگرم، آهک ۱۰۷ میلیگرم، منیزیوم ۸۶ میلیگرم، آهن (برای خونسازی) ۸/۶ میلیگرم، فسفر ۴۳۸ میلیگرم (برای حافظه)، کلر ۶۰ میلیگرم، ویتامین A ۴۰ واحد بینالمللی، ویتامین۰/۵ میلیگرم، ویتامین B2 ۰/۳۲ میلیگرم، نیکوتیل امید ۳/۱۰ میلی گرم۔اینها ترکیبات مختلف درصد قسمت عدسی می باشند، و حالا بخصوص فراموش نفرمائید که یکصد گرم عدس ۳۵۷ کالری تولید می نماید، فرضی بفرمائید کالری لازم برای یک شخصی با قد و وزن متناسب و متوسط ۱۲۰۰ تا ۱۸۰۰ کالری است در صورتیکه فقط یکصد گرم عدسی ۳۵۷ کالری در بدن ایجاد می نماید.حالا برای اینکه بیشتر پی بحقائق فوائد عدسی ببریم بد نیست ترکیبات یکصد گرم گوشت گوساله را هم بدانیم آنوقت است که از ولع گوشتخواری با آن قیمت ( ) صرفنظر کرده و جانب عدسی را خواهیم گرفت.گوشت گوساله (در یکصد گرم) آب پروتئین ربی گلوسید ماده قندی کالریملاحظه می فرمائید که از هر حیث منهای چربی ارزش غذائی و حیاتی گوشت بمراتب کمتر از عدسی است که این کسری و عقب افتادگی عدسی را هم با اضافه کردن اندکی چربی (بخصوص روغن نباتی مایع یا کمی کره) می توان مرتفع ساخت.چرا برخی افراد به شیرحساسیت دارند؟( قسمت اول)چرا برخی افراد به شیرحساسیت دارند؟( قسمت دوم)

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد