چرا بی اشتها میشویم..؟؟


چرا بی اشتها میشویم..؟؟

چرا بی اشتها میشویم..؟؟

افرادی هستند که اشتهای فوقالعاده دارند و چاق هم نمیشوند و برعکس کسانی هستند که کمخور هستند و لاغر نمیشوند.طبیعت این افراد با این روش خوگرفته و ما با آنها کاری نداریم. اگر بیاشتهایی از اثر سوء مزاج معده باشد باید شناسایی و به دفع آن پرداخت که در بحثهای قبل مذکور شد.تب، ورم معده، ورم کبد و هر دردی که روح و جسم بیمار را بخود مشغول سازد باعث بی اشتهایی میشود. پس اهداء روحیه و نشاط به بیمار باعث تقویت و اعاده اشتها میشود. کسانی که بیش از حد خود را به قی کردن وادار کنند و کسانی که بیش از حد داروی مسهل استفاده کنند به بی اشتهایی دچار میشوند. سرمای شدیدوگرمای شدید هوا باعث بیاشتهایی میشود. بند آمدن خون حیض در بانوان باعث بی اشتهایی میشود. بیخوابی باعث سقوط اشتهاست.مصرف آنتی بیوتیکها و داروهای شیمیایی باعث سقوط اشتهاست دود و دخانیات نیز اشتها را کاهش میدهد. در درمان بی اشتهایی هرکدام از حالات فوق باید مورد توجه قرار گیرد اگر بیمار از یک ناراحتی و بیماری برخاسته با تقویت معده به تدریج اشتهای رفته را بازخواهد یافت.اگر بعد از تب دچار بیاشتهایی شده، آب سیب و آب به مفید است و داروها باید بطور کلی بگونهای تجویز شوند که به اعاده تب کمک نکنند. ورم معده و ورم کبد و ناراحتی طحال که باعث بی اشتهایی شده در بحث مربوط به خود باید مورد توجه و درمان قرار گیرد. مصرف آنتی بیوتیکها اکثرا غیر لازم و باعث بیاشتهایی میشوند چرا که مواد شیمیایی اکثرا ضد حیات هستند بهترین درمان ترک این داروها و روی آوردن به درمانهای طبیعی است.بطور کلی نسخه زیر برای اکثر عوامل ضد اشتها درمانکننده است که در بحث کلی دفع اخلاط معده سرد و گرم مطرح شد. ۱ لیوان آب جوش حل کنید و صاف کنید و آن را داغداغ روی ۳ قاشق / هر روز صبح ناشتا ۳ قاشق غذاخوری ترنجبین را در ۵ غذاخوری خاکشیر که از قبل تمیز کرده بریزید و به جای صبحانه میل کنید و تا ظهر غیر از کمپوت یا فرنی رقیق چیزی نخورید و بعد از ظهر ۱ الی ۲ بار مسهل عام میل کنید:نسخه دیگر- پونه، نعناء، بادیان، زینان، سداب از هر کدام ۱۰ گرم، بابونه و انسیون از هر کدام ۵ گرم.۱ لیوان آب کمی بجوشانید -۱ / داروها را مخلوط کرده و نیمکوب نمائید. صبح و عصر هر بار ۱ قاشق غذاخوری از داروها را در ۵سپس مانند چای دم کرده میل نمائید. ۱ استکان عرق نعناء میل نمائید. / همزمان با نسخه فوق پیش از هر غذا ۳شراب نعناع نیز جهت تحریک بیاشتهایی بسیار نافع و معده را تصفیه کرده و قوت باه را زیاد میکند.- آب نعناع افشرده- خردل سرخ- از هرکدام ۲۰ مثقال با ۹۰ مثقال آب و یک مثقال شب یمانی- روی آتش به نیمه آورده و صاف نموده با ۶۰ مثقال عسل به قوام آورید. اگر بیماری عصبی و مغزی مانند مالیخولیا و صرع و افسردگی و امثال آن باعث بیاشتهایی شده، به درمان آن بیماریها بپردازید و گاه قی دادن بسیار مفید است. استفاده از انفیه (عطسهآور) و یا دفع اخلاط مغز از راه بینی و یا از طریق پوست سر و یا از طریق خونگیری باعث بازگشت اشتها میشود. بیماران کم اشتها بهتر است از روغنهای حیوانی دوری کرده و به روغن زیتون رویآور شوند. افرادی نیز با قی کردن بهبودمییابند.اگر زنان باردار دچار بیاشتهایی شدند بهتر است به ورزش ملایم و تفریح روی آورند و شربت ریحان و غذاهای لذت بخش مصرف کنند. اگر بیاشتهایی از کم کاری و ضعف طحال باشد ریشه کبر با سکنجبین یا پرورده ریشه کبر در سرکه یا ترشی کبر چاره ساز است.بی اشتهایی شدید و تنفر معده از طعام (جوع البقر)علامت آن ضعف روزافزون بیمار و عدم تشنگی و رطوبت دهان است، چنانچه از بلغم باشد معمولا بعد از شهوت کلبیه بوجودمی آید.شربت میسوسنبرای جوع البقر و ضعف جگر و غش کردن در اثر استفراغ زیاد و دفع خون بسیار مفید است.گل سوسن ۴۰ عدد، قسط نیم کوفته، قرنفل نیم کوفته، قصب الذریره نیم کوفته، اسارون نیم کوفته، سنبل، مصطکی از هرکدام ۶ ۱ گرم، مشک، / گرم، ملح اندرانی و نمک سنگ بلورین و سلیخه نیم کوفته از هر کدام ۹ گرم، عود بلسان ۱۲ گرم، زعفران ۵ روغن بلسان یا زیتون ۵ گرم، شربت یوسفی ۴ من.بی اشتهایی در کودکانمیتواند از انگل باشد چاره آن آش گشنیز ترش و داروی ضد انگل ملایم که خاصیت مسهلی ملایم را داشته باشد. تخم گشنیز، سیاهدانه، بومادران، افسنتین، شاهتره و امثال آن با کمی سنا و گل سرخ جوشانده و روزی چند بار میل شود. یا برنگ کابلی به میزان نیم تا یک مثقال در شیر داغ ناشتا بخورد و ناهار آش ترش گشنیز چارهساز است.اگر ناشی از رودل و بدخوری کودک باشد، مسهلات ملایم مانند ترنجبین با خاکشیر، ترنجبین به تنهایی، شیر خشت، گل سرخ و گل قند و امثال آن میتوانند مفید واقع شوند.به هرحال هر روز صبح ناشتا یک تا دو قاشق غذاخوری ترنجبین در یک استکان آب جوش حل کرده و صاف کند و داغداغ روی ۲ قاشق غذا خوری خاکشیر ریخته و به جای صبحانه به کودک بدهد. تا یک ساعت صبحانه مصرف نشود.از سنین ۶ یا ۷ سالگی به بالا میتوان مقدار خاکشیر و ترنجبین را تا ۳ قاشق افزایش داد. اگر لازم به پاکسازی بیشتر بود با توجه به نوع مزاج، از مسهل مربوط به آن مزاج به تناسب سن استفاده کنید.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد