چرا  خانه ها باید رو به قبله ساخته شوند؟؟


چرا  خانه ها باید رو به قبله ساخته شوند؟؟

چرا  خانه ها باید رو به قبله ساخته شوند؟؟

 علت اینکه خانه ها باید رو به قبله ساخته شوند این است که  خانه اگر رو به قبله ساخته شود در زمستان که آفتاب نیاز است به عمق خانه می تابد و رطوبت اضافی خانه را دفع و خانه را گرم می کند و در تابستان چون آفتاب نیاز نیست به عمق خانه نمی تابد او در قرآن هم هست که خانه ها را رو به قبله بسازید.معمارهای امروزی اینها را رعایت نکردند و موجب افزایش بیماری شدند؛ در طب گفته می شود (آفتاب از هر پنجره ای تابید بیماری از همان در خارج می شود) قبلاً اتاق های جراحی را با لامپ های مخصوص استریل می کردند اما الان با آفتاب این کار را می کنند، شهرهایی مثل هرات و کابل رو به قبله ساخته شده اند ولی در ایران شهرها رو به قبله ساخته نمی شوند.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد