چرا خون دماغ می کنیم…؟؟


چرا خون دماغ می کنیم…؟؟

چرا خون دماغ می کنیم...؟؟

خون دماغ - رعاف Epistaxis

خونریزی از بینی و یا باصطلاح عوام (خون دماغ) معمولا هم بین اطفال و هم نزد بزرگسالان معمولی است و شاید همه کس بخصوص در فصل تابستان آنرا دیده است، البته این خون دماغ عللی زیاد دارد و باطلاع خواهد رسید و بهمین جهت بین اطفالی شاید زودتر از آن جلوگیری خواهد شد لیکن باز بنابعلل مختلف و در نزد بزرگسالان بدشواری هائی برخورد خواهد کرد.(باز تکرار می کنم چونکه خونریزی از بینی علل موضعی دارد یا علل عمومی بدن)، ضمناً قسمت اعظم خون دماغ ها تقریباً ۸۰ درصد خون دماغ ها در قسمت جلو یاقدامی بینی است، در اینجا از ذکر نکته دیگر ناگزیرم و آن جای خوشوقتی است که اغلب خون دماغها خیلی زود و بسهولت قطع میشود و باصطلاح خون بند می آید، چرا؟ برای اینکه بالاخره رگهای سطحی هستند یعنی ورید یا سیاهرگ است که خون می آید، و میدانیم که خون سیاهرگ بخوبی منعقد میشود.همان طور که در مقدمه گفته شد خون دماغ در اطفال و بزرگسالان علل مختلف و زیادی دارد: چه در اطفال و چه در بزرگسالان یکی از علل اولیه خون دماغ خراشاندن داخلی بینی است (ببخشید) میخواهم عرضی کنم انگشت کردن در بینی و با ناخن های کثیف داخلی بینی را پاک کردن و این عمل هم چرا انجام میشود، برای اینکه اغلب مواقع داخلی بینی خشک است و اگر داخل بینی جسمی هم باشد آن شخص  مجبور می شود آنرا بخاراند بالطبع خونریزی حاصل می شود. بنابراین در این چنین مواقع یعنی خشکی داخلی بینی باید آنرا بیک طریقه ای مرطوب کرد تا هم مانع خشکی و هم مانع خون دماغ و هم مانع عفونت بعدی شود. و اما در بزرگسالان معمولاً بعلت ورم داخلی بینی (رینیت) و یا سینوزیت است و یا بعلت بیماری های عفونی عمومی هم در مخملک و هم در حصبه، در این دو بیماری یکی از علل مشخصه اولیه این بیماریها خونریزی از بینی یا خون دماغ است. و بالاخره هر قسم ضربه ای که بصورت یا بینی وارد شود، مسبب خون دماغ خواهد بود.در بزرگسالانتصلب و سفتی و سختی شریان ها، زیادی فشار خون شریانی بخصوصی از علل اولیه خون دماغ در بزرگسالان است، البته فشار خونی که بدن و شریانها تا آن موقع تحمل آن فشار را داشته و در این موقع دیگر تحمل نداشته و خوشبختانه منجر به خون دماغ شده است چرا خوشبختانه زیرا اگر این رگ بینی پاره نمی شد و این فشار باقی میماند امکان داشت در جای دیگر یا در یکی از رگهای مغز یا قلب این اتفاق بیفتد که منجر به سکته گردد:بعضی عوارض و ناسازگاری های دیگر هم ممکن است منجر به خون دماغ گردد مثل ناسازگاری در انعقاد خون، یا بطور کلی بیماری خون و بالاخره بیماری کبدی. در برخی مواقع اولین قدم درمان همانا تجویز ماده منعقد کننده است که بایستی با احتیاط کاملی این عمل انجام پذیرد.درمانبرای درمان خون دماغ هم سهلترین راه را میتوان پذیرفت و هم مشکل  ترین را ساده ترین راهی که از قدیم الایام هم معمولی بوده است این است که سر را بعقب خم کنند که مسلما راه پرارزش نیست زیرا خون از پشت بینی بحلق و به ریه میرود و اسباب اشکال خواهد شد. بهترین کار این است که یک تکه باند بلند را (بخصوص اگر آغشته به مایع منعقد کننده مثل مایع (آتروپین) باشد با ته یک مداد گرد تا بالای بینی با فشار قرار دهند که بسیار نافع و سودمند است. خود طفلی یا بزرگسالان هم می تواند با دو انگشت شست و شهادت بینی را برای پنج دقیقه فشار بدهند خون بند میآید (مسلماً این برای موقعی است که خونریزی در قسمت جلو بینی باشد، اما اگر از بالای بینی حونریزی شود، همان فشار دادن باند در بینی اصلاح است.کمک از یک پزشک متخصص یا پزشک داخلی لازم است، حتی توسط پزشک متخص سوزاندن آن رگی که خونریزی میکند (کوتریزاسیون) که معمولاً با بی حسی موضعی این عملی انجام می پذیرد که اگر کار بجاهای سخت رسید و مجبور بشود بیمار را در بیمارستان بستری کند آنوقت دیگر باید از آنتی بیوتیکها و ضددرد هم کمک گرفت. در هر حال چه خونریزی کم باشد و چه شدید چه در طفل باشد چه در بزرگسالی تشخیص علت اصلی، سپس درمان لازم و واجب میباشد. آوشن melisse بادرنجبویه Origan گلپر fenouill رازیانه coriandre گشنیز

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد