چرا سکسکه میکنیم..؟؟


چرا سکسکه میکنیم..؟؟

چرا سکسکه میکنیم..؟؟

سکسکه 

سکسکه در نتیجه انقباض یا جمع شدن غیرارادی پرده دیافراگم یا حجاب حاجز حاصل می شود، دیافراگم عضله ایست که بین قفسه صدری و ریتین از بالا و معده از پائین واقع شده است.علت بوجود آمدن سکسکه سکسکه معمولاً پس از خوردن یک غذایی باصطلاح سنگین و  یا با عجله خوردن یک غذا تولید میشود، چرا؟ زیرا در چنین موقعی قسمت سینه حرکاتش متوقف یا کند می شود، بنابراین با آن صداهای بخصوصی (سکسکه) ریتین مجبور می شود خود را بحالت طبیعی برساند، چرا؟ برای اینکه در این موقع گلو منقبض و جمع می شود و بالطبع لرزش در طناب های صوتی در گلو بوجود میآید، این حرکات همراه میشود با جمع شدن دیافراگم، در نتیجه دیافراگم هم از پائین به ریتین فشار وارد می آورد، که با آن صداهای مخصوص طنابهای صوتی هوا بصورت سکسکه خارج می شود که در بعضی مواقع موقتی است و در سایر موارد سخت و موجبات ازار شخصی را فراهم می آورد.درماندرمانی که از قدیم الایام معمول و متداول بوده است. این است. که نفس را موقتاً حتی الامکان محبوس نگاه دارند. و یا یک لیوان آب را بدون نفس کشیدن لاجرعه شخصی و یا یک حبه قند را با آب بادرنجبویه آغشته کرده و بم کند. و یا تکه های کوچک یخ را ببلعند. و یا روی چشم ها فشار وارد کنند. و یا زبان را حتی الامکان بخارج بکشند. و یا یک تکه نان را در دهان گذاشته و خیلی تند بجوند. و یا در ظرف بزرگ یا یک لیوان نفسی را خارج و داخلی کنند. و یا با زبان ته حلق را مالش دهند. و یا بالاخره اگر سکسکه ادامه پیدا کرد و مزاحم بود فورا با پزشک مشورت نمائید.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد