چرا ناهنجاری های دندانی فکی زیاد شده است؟


چرا ناهنجاری های دندانی فکی زیاد شده است؟

چرا ناهنجاری های دندانی فکی زیاد شده است؟

 

 مقایسه ای بین میزان آگاهی و نوع تقاضای مردم در گذشته و امروز شاهد این مطلب است که همسو با افزایش آگاهی مردم، خواسته ها و مطالبات آنان نیز تغییر یافته است.

این مسأله در همه مسائل زندگی صادق است. با رشد آگاهیهای مردم، مطالبات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و بهداشتی، درمانی آنان نیز رشد میکند. در زمینه علوم پزشکی تحقیقات نشان داده است، هرچه آگاهی مردم از سلامت و بیماری افزایش یافته است، هم حساسیت آنان نسبت به سلامت خود بیشتر شده و هم نوع تقاضای آنان برای دسترسی به سلامت هرچه بیشتر تغيير يافته است.

بسیاری از والدین بچه ها هنگام مراجعه به مطب از اینجانب سؤال میکنند چرا ناهنجاریهای دندانی فکی زیاد شده است؟ پاسخ بنده این این است که یکی از دلایل آن این است که توجه ما به داشتن دندانهایی زیبا و منظم بیشتر شده است؛ در گذشته مردم به این گونه مسائل اهمیت نمی دادند.

به همان نسبت که آگاهی مردم از سلامت و بیماری رشد نموده تقاضای آنان نیز برای دریافت خدمات بیشتر شده و سطح توقعات آنان نیز بالا رفته است. بحث نیاز و تقاضا نیز از همین جا به وجود میآید. تقاضای مردم برای دریافت. خدمات بهداشتی، درمانی به دنبال کشف نیاز آنان است.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد