چرا پارگی تاندون های شانه اتفاق می افتد؟؟


چرا پارگی تاندون های شانه اتفاق می افتد؟؟

چرا پارگی تاندون های شانه اتفاق می افتد؟؟

 

پارگی تاندون های شانه

با افزایش سن، تاندون های اطراف شانه - و خصوصاً تاندون سوپرااسپیناتوس - دژنره می شود و به همین خاطر مستعد پارگی میگردد. در پارگی های عمده، فونکسیون عضله سوپرااسپیناتوس از  دست میرود و بیمار قادر به.اغاز ابداکسیون نیست اما  اگر به شکل پاسیو ابداکسیون تا ۹۰ درجه صورت بگیرد بیمار قادر به حفظ آن می باشد.به علت وقوع دژنرسانس در افراد مسن معمولاً جراحی توصیه نمی شود، امّا در افراد جوان جراحی توصیه می شود که متعاقب آن حرکات ورزشی برای بازگرداندن فونکسیون .مفصل توصیه می شود در پارگی های خفیف، که تاندون به طور کامل قطع نشده و یا در Strainهای این تاندون ها، عملکرد عضله سوپرااسپیناتوس حفظ میگردد  و محدودیت حرکات طبیعی است ولی در اواسط ابداکشن درد وجود دارد، درمان به صورت کنزرواتیو و با استراحت و فیزیوتراپی صورت میگیرد.علائم و نشانه هاعلائم پارگی تاندون شانه عموما با گذشت زمان وخیم تر می شوند. علائم اولیه با استراحت تسکین پیدا می کنند، اما در نهایت علائم می توانند ثابت بمانند، این علایم پارگی تاندون شانه به شرح زیر می باشد:درد و ورم در قسمت جلوی شانه یا کنار بازودردی که با بالا یا پایین آوردن بازو بوجود می آیدصدای تق تق در هنگام بالا آوردن بازوسفتی و خشکی مفصل شانهدرد در هنگام بردن دست به سمت پشتبی تحرکی و عدم استحکام بازوی آسیب دیده علتدو علت پارگی تاندون شانه آسیب دیدگی و تخریب می باشد.آسیب دیدگی: در صورتی که روی بازوی خود در حالی که بیش از حد کشیده شده، زمین بخورید یا با یک حرکت سریع و ناگهانی جسمی سنگین را بلند کنید، ممکن است عضلات روتاتور کاف شما پاره شوند. این نوع پارگی و کشیدگی تاندون شانه با آسیب دیدگی های دیگر شانه از قبیل شکستگی ترقوه یا دررفتگی شانه بوجود می آید. پارگی تخریبی:اغلب پارگی ها ناشی از فرسایش تاندون شانه است، که به آهستگی و در طول زمان بوجود می آید. این تخریب عموما با افزایش سن ایجاد می شود. پارگی های روتاتور کاف در بازوی که بیشتر استفاده می شود (برای مثال بازوی زاست در افراد که با دست راست می نویسند)، شایع تر می باشد. در صورتی که در یکی از شانه های خود پارگی تخریبی دارید، احتمال این که شانه دیگر نیز پارگی تاندون شانه دچار شود، افزایش پیدا می کند.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد