چرا کودکانمان را ماساژ می دهیم؟


چرا کودکانمان را ماساژ می دهیم؟

چرا کودکانمان را ماساژ می دهیم؟

چرا ماساژ می دهیم؟

۱۔ یادگیری و انجام ماساژ کودک، کار بسیار ساده است چند وسیله کوچک لازم است  و هیچ هزینه ای ندارد مگر اندکی وقت منافع دراز مدت و کوتاه مدت آن برای کودکان زیاد است واز طرف دیگر والدین نیز با ماساژ بچه ها ارتباط مثبت و خوبی با انها برقرار خواهند کرد.منافع ماساژ برای کودکان رشد جسمی ماساژ خودآگاهی از جسم را افزایش می دهد و عضلات را محکم و مفاصل را منعطف می کند. بدین ترتیب برای کودکان نارس (کودکانی که زیر وزن طبیعی به دنیا می ایند یا آنهایی که نیازهای ویژه دارند.) منفعت ویژه ای دارد. مهارتهای اجتماعی بالمس کودکتان، چگونگی برقراری ارتباط را به او آموزش می دهید. ماساژبه شما کمک می کند ارتباطی غیر کلامی با کودکتان برقرار سازید و این موضوع باعث افزایش ارتباط زودهنگام شما با کودک خواهد شد. در نتیجه کم کم عزت نفس و توان برقراری ارتباط اجتماعی در کودک پدید خواهد امد.احساس امنیتارتباط جسمی مثبت بین کودک و یکی از والدینش احساس عشق و علاقه و ارزش را در او تقویت می کند و این احساس، به رشد عزت نفس و اعتماد به نفس در کودک میانجامد. سلامت و تندرستی کل بدن تحقیقات نشان میدهد کودکانی که با محبت و مهربانی لمس می شوند، کمتر ازآنانی که تماس محبت امیز با والدینشان ندارند گریه می کنند یا بیمار می شوند. ماساژ گردش خون را بهبود میبخشد و سیستم ایمنی بدن را نیز تقویت می کند. همین طور کمک می کند که مایع لنفی در سرتاسر بدن پخش شود و مواد مضر نیز از بدن دفع می گردد ماساژ درد و نشانه های بعضی از ناراحتی ها و بیماری های مزمن تسکین و تخفیف می دهد. راحتی و آرامش را افزایش میدهد و به نوزادی که دائم گریه می کند، آرامش می بخشد.منافع ماساژ برای والدینآرامش و راحتی وقتی کودکتان را ماساژ می دهید، کاملا بر او متمرکز می شوید و با او تعامل برقرار می کنید. طبق تحقیقات، گزارش شده که خود والدین نیز از آین تعامل لذت می برند و احساس آرامش می کنند. حساس شدن نسبت به کودک: اگر کودک را آن طور که دوست دارد نوازش نکنید یا فشاری به او وارد آورید که حس کند عصبی یا ناراحتید، او در این حالت قادر به ابراز احساس خود نخواهد بود. از این رو خود شما باید با نگاہ به عکس العمل های او آنها را تفسیر کنید. با این روش شما می اموزید که از روی حرکات کودک منظور او را بخوانید یا در کش کنید، و همین مسئله باعث افزایش مهارت های شما در نگهداری ازاو می شود. ایجاد اعتماد به نفس: والدینی که نسبت به فرزندانشان حساسند، دوست دارند در مورد انجام نقش ها و وظایف خود اطمینان پیدا کنند. ارتباط جسمی ناشی  از ماساژو تماس با کودک در والدین احساس آرامش ایجاد می کند. ایجاد ارتباط بین والدین و کودک: ارتباط غیر کلامی که همراه ماساژ با کودکتان برقرار می کنید، جرقه ارتباطی تعامل دوطرفه را روشن می کند. تا آنجا که این ارتباط می تواند درآینده نیز بین هردوی شما برقرار باشد و ادامه داشته باشد. ماساژ طی زمانی مشخص و به صورت منظم داده می شود و می تواند بین  شما صمیمیت و نزدیکی ایجاد کند.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد