چربی های کشنده چیستند..؟


چربی های کشنده چیستند..؟

چربی های کشنده چیستند..؟

جستجوی چربی های کشنده کار کارآگاهی ا یافت و در پزشکی آن را اپیدمیولژی (واگیرشناسی) مینامند. این ست که در داستان ها می توان یک کلمهٔ تفننی است که کارهای تحقیقی ردیابی و نمونهبرداری از امراحتی در سراسر جهان دادربر میگیرد، نوعی آزانس بینالمللی کارگاهی که تمام کارکنان آن پزشک و هم پیمانان آنها هستند. این کار کارگاهی که حالا برایتان تعریف می کنم ثابت می کند که الگوهای رژیم غذایی و امراضی را می توان در سراسر دنیا ردیابی نمود و این الگوها به طور وضوح نشان میدهند که چربیهای سفت چربیهای کشنده هستند اعضاء آژانس کارآگاهی اپیدمیولزی تمامی جمعیت و نمونه های امراض رایج در جامعه را تحت مطالعه قرار میدهند و مثل پلیس به دنبال آثار جرم و رد پا میگردند. امرا از خود باقی میگذارند. رد پای امراض ه تحقیق روی جمعیت پیدا شده ضی نیز به هر جا که شبیخون بازفت ردپایی قاتل شماره یک که قربانیان آنها قلب و عروق است، از همین را این کارآگاهان پزشک چه نوع سوالاتی را می پرسند؟ یک محقق  واگیر شناسی می خواهد بداند که آیا تعداد قربانیان کرونری از کشوری به کشور دیگر فرق میکند؟ آیا وقوع آن نسبت به زمان تغییر میکند؟ برای مثال حالا نسبت به ۲۵ یا به ۵ سال قبلی، مریضی های کرونری بیشتری  داریم؟آیا در دوران کمبود غذا تعداد آنها کم یا زیاد بود یعنی زمانی که همهٔ جمعیت غذای کافی برای خوردن نداشتند؟ آیا در بعضی کشورها نسبت به کشورهای دیگر، قربانیان را جوانان تشکیل می دهند یا میانسالان ؟ و حالا یک سؤال مهم - سؤالی که ممکن ا... من به ذهن شما نرسیده باشد - آیا فقیر بودن بهتر است یا ثروتمند بودن؟ و در مورد امراض قلبی، آیا فرقی بین کار پشت میزنشینی و گودال کنی وجود دارد؟ (با در نظر گرفتن میزان دستمزدها در ایالات متحدهٔ امریکا مطمئن نیستم که کدام یک از آنها ثروتمندتر است) و در مورد تفاوت بین خانمها و اقایان چطور؟ کدام یک از این دو طبقه از تصلب شراین بیشتر رنج می برند؟آیا فرقی بین سفید پوستان و رنگین پوستان وجود دارد؟ و چندین سؤال دیگر که باید توسط کارآگاهان پزشکی پرسیده شود و پاسخ را باید از کل جمعیت اخذ نمود نه از یک گروه نمونهٔ کوچک. یک کار کاملاً سنگین، امّا آنها این را انجام دادند. و کار به اینجا ختم نمی شود.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد