قالب وردپرس درنا توس
خانه / بیماریهای چشم وگوش / چشم در علم پزشکی
قرنیه
قرنیه

چشم در علم پزشکی

چشم در علم پزشکی

قرنیه، عنبیه، عدسی، عصب بینایی، عضلات خارجی و ضمایم چشم به شرح زیر قابل تعریف می باشند

قرنیه

قرنیه یک بافت شفافی است که اندازه و ساختمان آن را می توان تقریباً با شیشه ی ساعت مچی کوچکی مقایسه کرد. ضخامت قرنیه در افراد بالغ به طور متوسط در مرکز 52/.  میلیمتر و در اطراف 65/. میلی متر  می باشد   . همچنین قطر افقی آن ۱۱/۷۵ میلیمتر و قطر عمودی آن ۱۰/۶ میلیمتر است. یکی از بیماری های قرنیه زخم قرنیه است که در اثر کمبود ویتامین A به وجود می آید.

عنبیه

عنبیه دارای سطحی صاف و یک سوراخ گرد مرکزی به نام مردمک است. عنبیه در مجاورت سطح قدامی عدسی واقع است.

عدسی

عدسی که از نظر ساختمانی محدب الطرفین میباشد، بی رنگ و تقریباً شفاف است که ضخامت تقریبی ۴ میلیمتر و قطر ۹ میلیمتر دارد. عدسی در پشت عنبیه آویزان است. در جلوی عدسی مایع زلالیه و در پشت آن مایع زجاجیه قرار دارد. در عدسی هیچ گونه اعصاب درد و عروق خونی وجود ندارد. کار عدسی متمرکز کردن تصاویر بر روی شبکیه است. یکی از بیماری های آن کدورت عدسیاست که به آن کاناراکت میگویند، شیوع این بیماری  معمولا از سن 60 سالگی می باشد

 عصب بینایی

عصب بینایی مجموعه ای از رشته عصبهایی است که همچون کابل سیمی، چشم را به مغز متصل میکند و باعث ارتباط چشم با مغز میگردد و در صورتی که آسیب ببیند هرگز قابل ترمیم نخواهد بود.

غده  اشکی

بیشترین حجم مایع اشک توسط غده ی اشکی تولید میگردد. ترشحات حاصل از غده ی اشکی اصلی، در اثر ھیجان یا تحریک فیزیکی افزایش می یابد. این موضوع سبب جاری شدن مقادیر فراوان اشک بر روی لبهای پلکی می شود.اشک به صورت لایهای بسیار نازک روی سطح قرنیه، آن را به یک سطح شفاف و صاف تبدیل میکند. همچنین مرطوب کننده ی چشم بوده و اثر میکروب کشی هم دارد.

عضلات خارجی چشم

به طور کلی شش عضله خارجی، حرکت چشمها را کنترل میکنند. این عضلات عضلات راست به ترتیب نزدیک کردن، دور کردن، پایین آوردن و بالا بردن گلوب است. دو عضله ی مایل چشم عمدتا حرکات چرخشی و کمی هم حرکات بالا و پایین گلوب را کنترل می کنند.

ضمایم چشم

عبارتند از ابروها، پلکها و مژه ها

 1-ابروها: چین هایی   از پوست ضخیم شده هستند   که توسط مو پوشیده شده است

۲- پلک ها: پلکهای بالایی و پایینی، چینهای پوستی تغییر یافتهای هستند که کارشان محافظت از بخشی قدامی کره ی چشم است. عمل چشمک زدن باعث کمک به ایجاد اشک در چشم میگردد. ورقهای چشم ها باز هستند، پلک های بالا و پایین در حالتیقرار دارند که به آن شیار پلکی میگویند. همچنینمجموعه ای از عضلات مسئول بازو بسته شدن پلک ها   هستند

۳- مژهها؛ مژهها از حاشیه ی پلکها بیرون می آیند و آرایش آنان  به طور نا منظم می باشد . مژه های فوقانی بلندتر و پرتعدادتر از مژههای تحتانی هستند و  به طرف بالا مایلند. مژههای تحتانی نیز رو به پایین حذف میکنند. مایل می باشند.

۱ – شبکیه: سلول های حساس به نور (استوانه ها و    مخروط ها )موجود در شبکه نور را به سیگنالهای  عصبی تبدیل می کنند

۲ – ماکولا: ماکولا، ناحیه ای از شبکیه است که فوه آرا احاطه نموده و موجب دید دقیق می شود.

۳ – فووه ا: فووه آ، حاوی بیشترین تعداد سلولهاست.

۴ – عصب بینایی: رشتههای عصب بینایی تکانه ها را از شبکیه به مغز حمل می کنند.

۵- تصویر وارونه: تصویر افتاده بر روی شبکیه، به صورت وارونه است.

۶ – شعاع های نور: شعاعهای نور حاصل از شیء در چشم تقاطع حاصل کرده و سپس بر روی شبکیه متمرکز می شوند.

۷- عنبیه: حلقه ی عضلات عنبیه، اندازه ی مردمک را کنترل کرده تا نور ورودی کم و زیاد شود.

۸- مردمک: شعاع های نور به مردمک وارد شده تا به شبکیه برسند.

۸- مردمک: شعاع های نور به مردمک وارد شده تا به شبکیه برسند.

۹- قرنیه: شعاع های نور وارد شده در ابتدا توسط قرنیه میشکنند (خم می شوند)

۱۰- عدسی: عدسی موجب تمرکز دقیق شعاعهای نور می شود.

۱۱ – جسم مژگانی: عضلات جسم مژگانی، شکل و قدرت تمرکز عدسی را کنترل می کنند

۱۲ – رگ خونی: شریان های شبکیه و عروق آن، مواد مغذی را  تامین نموده و مواد زائل را حذف می کنند

 تعریف دید چشم

اگر بخواهیم دیدن را از نظر فیزیکی تعریف کنیم بهترین راه این است که مثالی بزنیم. در یک دوربین ویدئویی برای داشتن تصویر خوب و عالی، ارتباط سالم و هماهنگ بین مانیتور و دوربین لازم است این ارتباط توسط کابل برقرار می شود.

دید خوب نیز از ترکیب مسیر عصبی سالم بینایی ( کابل ) و چشم سالم و هماهنگی و تمرکز بین این دو ناشی می شود

1- مشیمیه : عروق خونی  موجود در این لایه چشم را با مواد مغذی اساسی، تغذیه میکنند.

۲ – شبکیه: داخلی ترین لایه ی کره چشم است که حاوی رشته های عصبی و سلولهای حساس به نور است

۳- دیسک بینایی: در اینجا، عصب بینایی چشم را ترک میکند و فاقد سلول های حساس به نور است و به نام نقطه ی کور نامیده می شود.

۴ – عصسب چشمی: تکانه های عصبی در طول عصب بینایی از شبکیه به سمت مغز می روند.

۵- عضله ی چشم: شش عضله، چشم را احاطه کرده اند و موجب چرخش آن در جهت های مختلف میشوند.

۶ – فووه آ: فووه آ در مرکز ماکولا قرار داشته و سلولههای حساس به نور زیادی در آن وجود دارند و حساس ترین بخش شبکیه می باشد.

۷- زجاجیه: قسمت پشتی چشم توسط ماده ی ژل مانندی که زجاجیه خوانده می شود، پر شده است.

۸ – عدسی عدسی انعطاف پذیر می تواند شکل خود را برای تمرکز نور اشیاء دور و نزدیک تغییر دهد.

۹ – صلبیه: صلبیه ی محکم و سفیدی چشم راتشکیل داده و پوشش بیرونی کره ی چشم می باشد

۱۰ – ملتحمه: این غشای نازک و شفاف، سفیدی چشم را پوشانده و پوشش پلک هارا تشکیل میدهد.

۱۱ – مایع زلالیه: این مایع آبکی توسط جسم مژگانی تولید شده و اتاق قدامی چشم را که در بین عدسی و قرنیه قرار دارد، پر می کند.

۱۲ – قرنیه: قرنیه شفاف در جلوی چشم، نقش مهمی در تمرکز نور دارد.

۱۳ – مردمک: نور به بخش پشتی چشم از طریق مردمک وارد می شود که در بخش مرکزی عنبیه رنگی وجود دارد.

۱۴- عنبیه: عنبیه رنگی چشم دارای عضلاتی است که اندازه ی مردمک را کنترل میکنند.

۱۵- رباط آویزان کننده: رشته های رباط آویزان کننده، عدسی را به جسم مژگانی، مرتبط میکنند.

۱۶ – جسم مژگانی: جسم مژگانی قطر عدسی را برای تصحیح قدرت تمرکز نور کنترل میکند و نیز ترشح کننده ی زلالیه می باشد.

۱۷ – استخوان جمجمه: کاسه ی چشم استخوانی، کره ی چشم را محافظت میکند.

۱۸ – عروق خونی شبکیه

آزمایش دید  به طور مرسوم دید را می توان در فاصله ی ۶ متری یا در فاصله نزدیک ۱۴ اینچی مورد سنجش قرار داد. تیزی دید به صورت مجموعه ای دو عددی مانند ۲۰/۴۰ نمره گذاری میشود. عدد اولی نشان دهنده ی فاصله بین صفحه ی مورد آزمایش و مکانی که آزمایش دهنده در آن قرار گرفته است و عدد دوم نشان دهنده ی کوچک ترین ردیف از حروف است که چشم ۲۰/ ۲۰ دیدی طبیعی است. دید ۲۰/۶۰۰ دلالت براین دارد   که   چشم بیمار تنها می تواند از ۲۰ فوتی حروفی را بخواند که یک چشم طبیعی قادر به خواندن آنها  از فاصله 60 فوتی است

دید ضعیف:

اگر بیماری قادر به خواندن بزرگترین حروف موجود در صفحه نباشد، (مانند حرف ۲۰۰/ ۲۰) باید به صفحه نزدیک تر شود تا جایی که قادر به خواندن حروف باشد. در این صورت فاصله ی بیمار از صفحه باید اندازه گیری شده و به عنوان عدد اول ثبت شود. تیزی دید معادل ۵/۲۰۰۰ بدین معناست که بیمار می تواند بزرگترین حرف صفحه را از فاصله ۵ فوتی تشخیص دهد. لازم به توضیح است که ریاضیدان ها معتقدند که شعاع مخروطی شکل از چشم خارج می شود که رأس آن در چشم و قاعده اش به سطح مرئی (آن چیزی را که مشاهده میکنیم) منطبق است. با اختلافی که در مصمت بودن یا مؤلف بودن از خطوط شفاعیه هست میگویند باید شعاع دو مرتبه به چشم بازگردد تا سبب رؤیت شود. به طور خلاصه، چشم است که سبب دید و روشنی بخش جان و تن است. این عنصر یکی از بزرگترین و حساس ترین اعضای بدن به شمار می آید، چون چراغ تن محسوب میگردد. بدین لحاظ حفاظت و نگهداری آن بسیار لازم و واجب است. چشم یک محوطه ی تاریک است که صورت های اشیاء در آن منعکس می شود.

مطلب پیشنهادی

اور یون

طب سنتی در درمان ورم غد بناگوش (اور یون)

طب سنتی در درمان ورم غد بناگوش (اور یون)   انجیر: مقداری انجیر را در …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *