چطور از عوامل سرطان زا پرهیز کنیم؟!


چطور از عوامل سرطان زا پرهیز کنیم؟!

چطور از عوامل سرطان زا پرهیز کنیم؟!

عامل سرطان زامادهای است که موجب ایجاد تغییرات سلولی در سلولها می شود وممکن است از طریق خوراکی ها، هوا، آب، داروهای شیمیای، وسائل منزل و بالاخره فرآورده های صنعتی به بدن انسان منتقل شود. مواد سرطان زا معمولاً منبع غنی از رادیکال های ازاد اکسیژن خراب کاراکسید کننده اند. بدیهی است شاید نتوان صددرصد از تماس و برخورد با آنها اجتناب کرد ولی می توان تماس با آنها را با تمهیداتی به حداقل رسانید.محققان و دانشمندان معتقدند که برخی وسائل منزل و فرآوردههای صنعتی نظیرانواع رنگ مو و سایر انواع فرآورده های صنعتی زیبائی و پلاستیل های نرم و سفت و انواع رنگهای صنعتی و انواع واکس ها و انواع حلال ها و انواع مرکب های چاپ و پرتوهای رادیواکتیو و مصالح ساختمانی نظیر آزبست و غیره، اگر در تماس درازمدت با انسان قرار گیرند ممکن است سرطانزا باشند.چه چیزی موجب سرطان می شود ؟ آیا سرطان نتیجه تغذیه نادرست است؟ الگوی زندگی شهری ، آلودگی هوا ، سموم کشاورزی ، میکروبها ، تکنولوژی … نوک پیکان اتهام به سمت کدام یک از این عوامل است؟ محققان هر روز در تلاشند تا پاسخی قطعی به این سوالات بدهند.ما فقط میدانیم سرطان نتیجه همکاری عوامل مختلف است. نقش برخی از این عوامل بسیار قوی و نقش برخی دیگر مبهم و ناشناخته است. شناخت ما از عوامل سرطانزا می تواند در کنترل و پیشگیری نقش داشته باشد. هر روز اخبار جدیدی در زمینه عوامل سرطانزا منتشر می شود. آلودگی هوا زمین ما از بیماری آلودگی رنج می برد. ما هر روز به روشهای مختلفی آنرا آلوده می کنیم. سرطان پاسخ زمین آلوده شده ماست به اینهمه نامهری . نگارنده تلاش میکند تا جایی که امکان دارد مطالب قطعی و دقیق را تقدیم شما نماید.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد