چطور برخی مواد خوراکی می توانند درد راساکت کنند


چطور برخی مواد خوراکی می توانند درد راساکت کنند

 چطور برخی مواد خوراکی می توانند درد راساکت کنند

کشف دو مادهٔ شیمیائی موجود در مواد خوراکی نشان میدهد که چطور برخی موادخوراکی می توانند درد را تسکین دهند، یکی کافئین که مسکن ملایمی است و دیگری ترکیب شیمیائی کاپسائی سینماده تند و سوزان که در فلفل قرمز تند وجود دارد و اخیراً به طور وسیعی به عنوان دردکش قوی موردتوجه است. در مورد کافئین به نظر می رسد اثر دردکشی آن شبیه ماده شیمیائی آدنوزین " است و مانع انتقال علائم درد به مغز می شود. دکتر بلاردینلی" استاد پزشکی در دانشکده پزشکی دانشگاه فلوریدا در این مورد میگوید برای مثال وقتی که شخصی می دوداگر در حین دویدن احساس درد در سینه خود کند، ماده آدنوزین به او دستور میدهد که آهسته برود و از سرعت دویدن بکاهد. معمولاً درد به انسان علامت می دهد که اشکالی در بدن وجود دارد و اگر در موقع احساس درد به قدر کافی قهوه خورده شود ممکن است درد تحت الشعاع قرار گیرد و ظاهر آتسکین یابد. زیرا مولکول کافئین موجب تحریایی و بیرون راندن آدنوزین از گیرندههای سلول ها می شود و خودش جانشین آدنوزین می شود و با این که تأثیر بیوشیمی آدنوزین با کافئین متفاوت است معهذا گیرندههای سطح سلول کافئین را قبول میکند زیرا مولکولهای کافئین شبیه آدنوزین است. بدیهی است این فرآیند تسکینی در مورد دردهایی نظیر سردرد ممکن است مفید باشد ولی در برخی موارد نظیر احساس درد در سینه و قلب استفاده از خاصیت در دزدایی کافئین به صلاح نیست و به طوری که دکتر بلاردینلی معتقد است با استفاده از کافئین برای تسکین درد سینه بیم آن میرود که موجب غفلت بیمار از مراجعه به پزشلی متخصص شود و فکر کند که چون درد ندارد رفع ناراحتی شده است، زیرا این نوع تسکین درد فقط به دلیل عدم احساس درد است ولی علت اصلی درد در جای خود باقی است و در صورت عدم توجه اساس ممکن است موجب ناراحتی خطرنال مایوکاردیال ایسکمیای" خاموش شده و منجر به حمله قلبی بدون احساس درد شود. ولی برای تسکین دردهایی نظیر دندان در دو سردرد و دردهای موضعی آرتروز از طریق مصرف خارجی می توان ازخاصیت در دزدایی کاپسائی سین فلفل قرمز استفاده نمود. طی قرنها طبق تجویز اطباء سنتی برای تسکین در دو به خصوص درد دندان از ضماد فلفل قرمز استفاده می شده است و در قرن حاضر با استفاده از تکنولوژی تجزیه مواد و پی بردن به مواد شیمیایی گیاهان معلوم شده است که این خاصیت دردکشی در اثر وجود مادهٔ کاپسائی سین در فلفل قرمز تند است که از مسکن های قوی موضعی است. کاپسائی سین از طریق خارج کردن مادهای به نام دهٔ P"از سلولهای عصبی، دردراتسکین میدهد. مادهٔ P مادهای است که عامل انتقال دردبه سیستم اعصاب مرکزی است و با کنار گذاردن آن انتقال درد به سیستم اعصاب مرکزی صورت نمی گیرد و به این ترتیب است که خاصیت در دزدائی فلفل قرمز تند منعکس می شود. اخیراً در پزشکی اساس فلفل قرمز تند به طور مستقیم و یا از طریق اشکال داروئی برای کنترل سردردهای خوشه ای شدید و اختلالات عصبی ناشی از دیابت و خارشمزمن و در دارتروز روماتیسمی و دردهای عصبی موضعی تجویز می شود.

مواد خوراکی که خاصیت ضددرد دارند

قهوه، فلفل قرمز تند، میخلی، سیر، ریشه شیرین بیان، پیاز، نعناع و شکر خشخاش

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد