previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
ArrowArrow
Shadow
Slider

چطور لک های قهوه ای پوست را از بین ببرید؟


چطور لک های قهوه ای پوست را از بین ببرید؟

چطور لک های قهوه ای پوست را از بین ببرید؟

لک های قهوه ای 

اگر پوست دچار لک های قهوه ای شده است، هرروزه مربا پوست هندوانه یا آب تر با با سکنجبین یاخاکشیر با سکنجبین و یا روغن زیتون با آبلیمو بخورید. برای درمان آن نیز اوشق ۱۰ گرم، ریشه ی اریسا ۵۰ گرم و نشاسته، نخود خام، باقلا مقشر، گل ارمنی و مغز تخم خربزه از هر کدام ۲۰ گرم، همه را نرم بسایید و هر شب کمی از آن/ را با مقداری آب شنبلیله تازه مخلوط کنید و بمالید.

زرنیخ قرمز ۵ گرم، گل ارمنی ۲۰ گرم، تخم شلغم و تخم کلم از هر کدام ۳۰ گرم، همه را نرم بسایید و هر مرتبه یک قاشق چای خوری از آن را با نیم فنجان آب شنبلیله  تازه مخلوط کنید و بمالید و پس از ۱ ساعت بشویید.

اوشق و تخم شبدراز هرکدام ۱۰ گرم، تخم کلم، تخم کتان، تخم کرفس، تخم شنبلیله و سیاهدانه از هر کدام ۲۰ گرم و نخود خام، باقلا مقشر، مغز تخم خیار و مغز تخم خربزه از هرکدام ۳۰ گرم، همه را مخلوط کرده و بسیار نرم بسایید و هر شب کمی از آن را با مقداری سرکه ترکیب کنید و هنگام خواب بمالید و صبح با آب جوشانده گل بنفشه و یا آب کرفس خام بشویید

قسط، بوره (اسید بوریک) و فلفل سیاه از هرکدام ۱۰ گرم، تخم ترب ۳۰ گرم و ریشه  اریسا ۵۰ گرم، همه را نرم بسایید و هر روز یک یا دو مرتبه و هر بار کمی از آن را با سرکه مخلوط کنید و بمالید و پس از سه ساعت با آب جوشانده  پرسیاوش بشویید و پس از خشک شدن با روغن بادام تلخ آن را چرب کنید.

مشک ترامشیع و برگ درخت بادام تلخ رابجوشانید و روزی سه مرتبه آب آن را روی لکها بمالید.

روزی سه مرتبه روی آن را روغن بادام تلخ بمالید و پس از ۳ ساعت با آب جوشانده سبوس یاآب جوشانده بابونه یا آب جوشانده مریم گلی و یاآب جوشانده گل بنفشه بشویید

زعفران ۲ گرم، کتیرا ۱۰ گرم، مغز تخم خربزه ومغز تخم خیار از هر کدام ۲۰ گرم و نخود خام، عدس، باقلا مقشر و نشاسته از هر کدام ۳۰ گرم، همه را بسیار نرم بسایید و هر بار کمی از آن را با کمی شیر مخلوط کنید و روزی چند مرتبه روی لکها مالش هربار ۱۰ گرم ریوند چینی ساییده شده را با یک فنجان سرکه مخلوط کنید و روزی چند مرتبه، کمی از آن را روی لکها مالش دهید.

تخم نیلوفر، تخم شلغم و تخم ترب از هر کدام ۱۱ گرم و تخم شبدر، سیاه دانه، کف دریا، مغز تخم خربزه، مغز تخم خیار و نشاسته از هر کدام ۲۰ گرم، همه را مخلوط کرده و نرم بسایید و هر شب هنگام خواب کمی از آن را با کمی شیر ترکیب کنید و روی لکها مالش دهید.

پوست کدو را بخشکانید و بعد بسوزانید و خاکسترش را با کمی سرکه مخلوط کنید و به صورت مرحم، روزی سه مرتبه روی لکها بمالید.

به حمام بروید و آهک و زرنیخ (واجبی – داروی نظافت) را با هم مخلوط کنید و روی آن ہمالید و کمی صبر کنید، بعد بشویید و هنگامی که از حمام خارج شدید، مقداری آب ترب خام را با مقداری سکنجبین مخلوط کنید و بخورید و اگر پس از مصرف آن استفراغ کردید کمی آبلیمو میل کنید.

ترتیزک را نرم بکوبید و با عسل مخلوط کنید و شب ها هنگام خواب بر آن ضماد گذارید.

هر شب سیاه دانه  کوبیده را بر آن ضماد کنید و روزی چند بار خود سیاهدانه را بو کنید.

فلفل، آرد نخود و آرد باقلا را درهم با پیه مرغ مخلوط کنید و شبها بر آن ضماد گذارید.

اگر امکان دارد هر شب کمی آب منی را بر آن مالش دهید و بخوابید و صبح آن را بشویید.

نخودالوند یا نخود مصری، تخم ترب و خردل را نرم و با سرکه مخلوط کنید و  هر شب بمالید.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد