چطور مواد خوراکی ممکن است برای پاک کردن ریه ها و سینوس ها کمک کند؟


چطور مواد خوراکی ممکن است برای پاک کردن ریه ها و سینوس ها کمک کند؟

چطور مواد خوراکی ممکن است برای پاک کردن ریه ها و سینوس ها کمک کند؟

طی قرنها حکمای طب سنتی از گیاهان ادویه ای تند و سوزان برای پال کردن اخلاط ریه و مجاری تنفسی استفاده می کردند. این نوع گیاهان از طریق رقیق کردن اخلاط به کنده شدن و دفع آنها کمالی می کنند. زیرا همان طور که هروقت مادهٔ خوراکی تند و سوزان خورده می شود اشلی و آب از چشمان و بینی سرازیر می شود، نظیر این پدیده در ریه ها رخ می دهد و به نظر میرسد که مواد تند و سوزان اعصاب را در مخاط مری و معده تحریک کرده و ترشحات را افزایش می دهند.

 برخی از مواد خوراکی و گیاهان خوراکی که خلط آور هستند

فلفل قرمز تند،ادویه کاری، سیر، پیاز، ترب اسبی تند، خردل، فلفل سیاه و سفید،اویشن.گیاهان خلط آور این گیاهان سبب آسان شدن یا سرعت گرفتن خروج ترشحات برنشی از برنشها و نای می‌شوند. اما، این اصطلاح نیز در عمل با بی‌دقتی مورد استفاده قرار گرفته است زیرا غالباً خلط آور به دارویی اطلاق می‌شود که در دستگاه تنفس «تأثیر دارد». برای روشن شدن فعالیت و موارد استفاده‌ی درمانی داروهای مختلف موسوم به خلط آور، این گیاهان را به صورت زیر طبقه‌بندی کرده‌ایم (جدول 1). جدول 1- گیاهان خلط آور و آثار ثانوی آنها اثرثانوی گیاهان اصلاح کننده سانگوئیناریا، تویا، گل ماهور ضد نزله ختمی، خزه ایسلند، خزه ایرلند، زوفا، آقطی سیاه، آویشن، پای خر، گل ماهور ضد التهاب ختمی، آسکلپیاس توبروزا، خزه ایسلند، خزه ایرلند، شیرین بیان، مهرطلایی، زوفا، آقطی سیاه، پای خر، گل ماهور ضد میکرب سیر، زیره، گونه‌های اکالیپتوس، راسن، اوشا، بوم دوتولو، مرزنجوش، رازیانه رومی، بارهنگ، پوپولوس کاندیکنس، سداب، آویشن آنتی‌اسپاسمودیک سیر، حشیشة‌الملائک، آسکلپیاس توبروزا، زیره، هویج وحشی، دروزرا، رازیانه، شیرین بیان، گریندلیاکامپوروم، زوفا، لوبلیا،گونه‌های فراسیون، فراسیون ابیض،قطرم، جعفری، رازیانه رومی، پرونوس سروتینا، سانگوئیناریا، کلم بدبو، آویشن، شنبلیله، پای خر،، گل ماهور قابض لبلاب الارض، مهرطلایی، راسن، بارهنگ، پرونوس سروتینا، آذان‌الحمار، تویا، آویشن، گل ماهور تلخ مهرطلایی، فراسیون ابیض، پرونوس سروتینا کارمیناتیو آسکلپیاس توبروزا، زوفا، رازیانه رومی، آویشن دمولسنت خزه ایسلند، خزه ایرلند، شیرین بیان، ریشه آذان الحمار، پای خر،گل ماهور معرق سیر، آسکلپیاس توبروزا، زوفا، راسن، پلی‌گالا، گل آقطی سیاه، کلم بدبو مدر لبلاب الارض، روئینه زرین، پای خر قاعده آور زوفا، فراسیون ابیض، جعفری، آویشن، شنبلیله مسکن عصبی زوفا، لوبلیا، پرونوس سروتینا، شاه پسند وحشی شفا دهنده زخم فراسیون ابیض، پوپولوس کاندیکنس، ریشه آذان الحمار، گل ماهور گیاهان خلط آور تحریک کننده (آغالنده) گیاهان خلط آور آغالنده به طرق متفاوت سبب ایجاد یک تأثیر مشابه می‌گردند.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد