چطور مواد غذائی می توانند با التهاب مبارزه کنند؟


چطور مواد غذائی می توانند با التهاب مبارزه کنند؟

 چطور مواد غذائی می توانند با التهاب مبارزه کنند؟

تا چند دهه قبل و پیش از کشف مواد شبه هورمون به نام پروستاگلاندین ها" و لوکوترین ها" برای محققان و دانشمندان معلوم نبود که چرا برخی مواد خوراکی نظیر روغن ماهی ممکن است بیماری های التهابی نظیر آرتروز و آسم را تحت تأثیر مفید قرار دهد ولی حالا کاملاً روشن شده است که پروستاگلاندین ها و لوکوترین ها در اثر تجزیهٔ آنزیمی یا اسید چرب به نام اسید آراشیدونیای ساخته میشوند و نوع مواد خوراکی که انسان مصرف میکند نشان میدهد که چقدر اسید اراشید و نیای وارد بدن شده و در نتیجه معلوم میشود که چقدر و چه انواعی از پروستاگلاندین ها و لوکوترین ها که مسئول تنظیم فرآیند ایمنی و التهابی بدن هستند ایجاد می شود. مثلاً اگر مقدار زیادی گوشت قرمز و چربیهای گیاهی دارای اسیدهای چرب اومگا- ۶ خورده شود احتمالاً مقدار بیشتری اسیدآراشیدونیای تولید میشود. و تولید بیشتر اسیدآراشیدونیای منجر به تولید انواعی از لوکوترین ها که محرل التهاب در بدن هستند می شود. ولی اگر مواد غذائی دیگری نظیر روغن ماهی خورده شود از التهاب جلوگیری می کند. و یا مثلاً خوردن مادهٔ شبه غذائی نظیر زنجبیل موجب توقف روند فرآیند بیوشیمی التهاب می شود. از طرف دیگر خوردن ماده شیمیائی کاپسائی سین" یعنی مادهای که مزهٔ تندی را بهفلفل قرمز تند می دهد با مکانیسم متفاوت دیگری با التهاب مبارزه می کند.

 مواد خوراکی که فعالیت ضد التهابی دارند

سیب، انگور فرنگی سیاه، روغن ماهی که دارای اسید چرب اومگا- ۳ است، سیر زنجبیل ، پیاز، آناناس، و گیاه داروئی مریم گلی

برخی ترکیبات شیمیائی موجود در مواد غذائی که خاصیت ضد التهای دارند

کاپسائی سین در فلفل قرمز تند، اسید چرب اومگا- ۳ در ماهیهای چرب آب هایسرد و کوورستین در پیاز

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد