چطور گیاهان و مواد خوراکی می توانند در افزایش ترشح ادرار مؤثر باشند.


چطور گیاهان و مواد خوراکی می توانند در افزایش ترشح ادرار مؤثر باشند.

 چطور گیاهان و مواد خوراکی می توانند در افزایش ترشح ادرار مؤثر باشند.

دکتر وارو تایلر کارشناس گیاه درمانی در دانشگاه پردیومی گوید از نظر فنی تأثیر گیاهان مدر در مورد ازدیاد ترشح ادرار با اثر داروهای شیمیائی مصنوعی مدر یکسان نیست و متفاوت است. داروهای شیمیائی مصنوعی مدر ترشح آب و نمای را افزایش می دهنددر صورتی که گیاهان مدرکه بهتر است به جای گیاهان مدر، گیاهان آبزدا نامیده شوند، فقط دفع آب را تحریا می کنند و سدیم بدن را دفع نمی کنند. تعدادی از گیاهان مدر از طریق تحریای صافی های سلولی کلیه به نام گلومرولی" در افزایش ترشح ادرار اثر میگذارند. بنابراین خاصیت این گونه گیاهان مدر در دفع ادرار مشابه داروهای شیمیائی مصنوعی نیست و اثر تحریک آنها در مورد اشخاصی که مبتلا به بیماریهای کلیه هستند ممکن است مضر باشد. بین گیاهان، جعفری گیاهی است آبزدا که دفع آب را از طریق ادرار افزایش میدهد و طبق توصیه دکتر تایلر اگر دو سه قاشق مرباخوری سرپر جعفری خشای رادر یا پیمانه آب جوش دم کنیم و بخوریم ممکن است ترشح ادرار را افزایش دهد و همچنین مادهٔتئوفیلین که در چای وجود دارد به عنوان مادهٔ مدر اثرش از کافئین بیشتر است.گیاهان خوراکی مدز که ترشح ادرار را افزایش میدهند انیس، کرفس، قهوه، گشنیز، زیره، بادنجان، اندیو، سیر، میوه درخت سرو، لیموترش، ریشه شیرین بیان، پیاز، جعفری، نعناع و چای .

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد