چند تمرین ورزشی برای مبتلایان به فشارخون بالا / قسمت دوم


چند تمرین ورزشی برای  مبتلایان به فشارخون بالا / قسمت دوم
تمرین پنجمدر حالی که ایستاده اید، انگشتان دستها را در پشت سر، به هم قلاب کنید و  تا جایی که ممکن است، کتفها را از عقب به یکدیگر نزدیک کنید و برای مدت ۱۰  ثانیه در این حالت بمانید. سپس به حالت اول برگردید. این تمرین را نیز پنج  مرتبه انجام دهید تمرین ششمحالت تمرین چهارم ( قسمت الف ) را به خود بگیرید و مانند تمرین اول از ناحیه کمر حدود ۳۵ د رجه به دو طرف خم شوید  و ۱۰ ثانیه  در حالت کشش باقی بمانید سپس به حالت اول باز گردیدتمرین هفتم انگشتان خود را در جلو  بدن به یک دیگر قلاب کنید و برای ایجاد کشش بازوها را راست نگه دارید  و دستها را به طرف جلو بکشید ۱۵ ثانیه به این حالت بمانید و سپس به حالت اولیه باز گردیدتمرین هشتم در حالی که پاها را زیر بدن خود خم کرد ه اید تا جایی که امکان دارد خود را به طرف جلو بکشید حدود ۲۰ثانیه در این حالت بمانید و سپس به حالت اول بر گردیدتمرین نهم به پشت روی زمین دراز بکشید و تا آن جا که  می توانید بدن را از دو طرف در دو جهت مخالف بکشید حدود ۱۵ ثانیه به این حالت بمانید سپس ۱۰ ثانیه استراحت کنید و دوباره این تمرین را انجام دهید  این تمرین را پنج مرتبه تکرار کنیدتمرین دهم به پشت روی زمین دراز بکشید و دست ها را به حالت کشش  در بالای سر نگه دارید سپس عضلات شکم را تا آن جا که مقدور است به داخل بکشید این تمرین را به تعداد دلخاه در دفعات متعدد انجام دهیدتمرین یازدهم دراز بکشید و زانو ها را به طور همزمان به روی شکم خود خم کنید و با دست آنها را بکشید و به مدت ۲۰ ثانیه به حالت کشش نگه دارید . سپس زانوها را رها کنید . این تمرین را به تعداد دلخواه انجام دهیدتمرین دوازدهم دراز بکشید و یک پا را با زاویه ۹۰ درجه  روی پای دیگر خم کنید و با دست مقابل  بکشید و سپس آهسته و آرام بدن را از کمر به طرف مقابل بچر خانیداین تمرینات ساده ای که ذکر شد موجب افزایش سوخت و ساز  کلسترول رسوب کرده  در دیواره سرخرگها می شود و نه تنها از بروز تصلب شرایین ( سخت شدن رگها ) بلکه از پیشرفت فشار خون نیز جلوگیری خواهد کرد اصولا فشار خون افرادی که از سلامت جسمانی بر خوردارند  از حد متعارف تجاوز نخواهد کرداگر شما تمرین های ورزشی  را با شدت و سنگینی زیاد آغاز کنید معمولا دچار گرفتگی عضلانی خواهید شد و این امر سبب انصراف شما از ادامه تمرینها  می شود بنا براین تمرینها را به آرامی پیش ببریداگر مایلید تمرینات سنگین تری انجام دهید  حتما قبلا با پزشک خود  مشوت نمایید و به یاد داشته باشید که ورزش هم تر از رژیم غذایی اشت ولی قطعا باید این  دو تواما اناجم شوندنکته دیگری که ذکر آن ضروری است این است که حتام فعالیت ورزشی خود را در هوای آزاد یا تهویه مطبوع ااق اناجم دهید تا از اکسیژن کافی استفاده نماییدچند تمرین ورزشی برای  مبتلایان به فشارخون بالا / قسمت اول

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد