چند خاصیت مهم از شربت فواکه


چند خاصیت مهم از  شربت فواکه

چند خاصیت مهم از  شربت فواکه 

شربت فواکه ضدخونریزی

قابض بوده و رطوبات اضافی راجمع کرده وضـدروماتیسم می باشد، همچنینب لغم اضافی را دفع میکندو برای مبتلایان به واریس بسیار مفیداست.عرقیات: مورد،کلپوره، همیشه بهار، افسنتین یا عرق برگ انگور، اترج، زرنباد یا دم اسب، انجبار یاگلنار هرکدام یک شیشه. آبمیوه ها: سیب، به،کنار،گلابی یا ازگیل، انار،گوجه سبز، انگورگس مزه (بینغوره و انگور) هرکدام ۲۵۰گرم.طرز تهیه: آبمیوه ها و عرقیات را ۱۰ دقیقه روی شعله ملایم بجوشانید،سپس مقداری عسل و یاشکر و یا قندبه اندازه ای که شیرین شود وارد کرده و ۱۰ دقیقه دیگر بجوشانیـد. نصف قـاشق چای خوری زعفران سائیـده اضافه و ۱۰ دقیقه دیگر بجوشانیـد. در یخچال نگهداری کنید. روزانه بین۱ تا ۳ استکان میل کنید.

شربت فواکه ضدخونریزی ماهانه

قابض بوده و رطوبات اضافی راجمع کرده وضدروماتیسم بوده همچنین بلغم اضافی را دفع میکند.عرقیات: انجبار،گلنار، پونه، همیشه بهار، دم اسب، اقاقیا،سیب کال یاکنارکال از هرکدام یک شیشه.آبمیوه ها: به،گلابی سیبری،سیب کال، غوره،خرمالوی نیمه رسیده، انار، انگور نیمه رسیده از هرکدام ۲۵۰گرم.طرز تهیه: آبمیوه ها و عرقیات را ۱۰ دقیقه روی شعله ملایم بجوشانید،سپس مقداری عسل و یاشکر و یا قندبه اندازه ای که شیرین شود وارد کرده و ۱۰ دقیقه دیگر بجوشانید. نصف قاشق چای خوری زعفران سائیـده اضافه و ۱۰ دقیقه دیگر بجوشانیـد. در یخچال نگهداری کنید. روزانه بین۱ تا ۳ استکان میل کنید.

شربت فواکه ضددیابت (قند)

عرقیات: شنبلیله، آویشن، قره قات، قنطوریونیا برگ زیتون، بولاغ اوتی یا برگ گردو،گزنه،شویداز هرکدام یک شیشه. آبمیوه ها: گریپ فوروت،کیوی،سیب ترش،گوجه سبز،گوجه فرنگی، آلبالو، تمشک از هرکدام ۲۵۰گرم.طرز تهیه:آبمیوه هـا و عرقیات را ۱۰ دقیقه روی شـعله ملایم بجوشانیـد،سـپس یکصـدگرم طباشـیر نیم کوب شده را در یک کیسه نخی یا کتانی بسته، واردکرده و ۱۰ دقیقه دیگر بجوشانید. نصف قاشق چای خوری زعفران سائیده اضافه و ۱۰ دقیقه دیگرجوشیده شود. در یخچال نگهداری کنید. روزانه بین۱ تا ۳ استکان میل کنید.

شربت فواکه ضددیابت (قند)دیگر

عرقیات: شنبلیله، برگ زیتون، برگ گردو،گزنه، بید،گشنیز،شاهتره از هرکدام یک شیشه.آبمیوهها: گریپ فوروت،کیوی،کنار نارس،گوجه سبز، آلو، آلبالو، ترنجاز هرکدام ۲۵۰گرم.طرز تهیه: آبمیوه هـا و عرقیات را ۱۰ دقیقه روی شـعله ملایم بجوشانیـد،سـپس یکصـدگرم طباشـیر نیم کوب شده را در یک کیسه نخی یا کتانی بسته، واردکرده و ۱۰ دقیقه دیگر بجوشانید. نصف قاشق چای خوری زعفران سائیده اضافه و ۱۰ دقیقه دیگرجوشیده شود. در یخچال نگهداری کنید. روزانه بین۱ تا ۳ استکان میل کنید.

شربت دانه های گیاهی

این شـربت برای کسانی که بـدنشان داغ است مفیـدو تب وحرارت را از بدن دور می سازد. بلغم وصـفرای اضافی را پخته وخارج می کنـد.کبـدوطحال را پاکسازی کرده وچربی و اسـیداوریک و اوره خون را تنظیم وخون را تصـفیه و معـده راسـرحال آورده تقویت می کند. مقدار مصرف آن از یک تا ۳ استکان در روز است:سرکه خانگی تند، ۴ لیتر، آب جوشـیده سـردشده یا آب چشـمه منطقه ییلاقی یا آب معدنی۱ /۵ لیتر، عرق رازیانه ۱ /۵ لیتر عرق کرفس۱ /۵ لیتر، بذر رازیانه ۱۰۵گرم، بذرکرفس۱۰۵گرم، پوست بیخ کرفس۱۰۵گرم. همه را با هم مخلوطکنیـدو بگذارید۲۴ساعت به همان حالت درحرارت معمولی بماند.روی شـعله ملایم بجوشانیدتا یک ششم آن بخار شود. با پارچه تمیزصاف کنید. ۳ /۵کیلو نبات اضافه کنیدو روی شـعله ملایم دوباره بجوشانیدتا نصف دیگر بخارشود. درحال جوشـیدن کفی راکه روی آن بالامی آیـدبگیریـد. از آتش فروگیریـدو به اندازه یک قاشق مرباخوری زعفران ساییده در یـک کیسه کتـانی یـا نخی واردکنیـدو با دست آنقـدر بمالیـدتا آب زعفران کاملادر آن واردشود. پس ازسـردشد ن درجای خنک نگهداری کنید.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد