چند خاصیت مهم روغن ماهی برای بدن


چند خاصیت مهم روغن ماهی برای بدن

چند خاصیت مهم برای بدن

 روغن ماهی از کبد ماهی بدست می آید: شرایط استعمال: بجهه آنکه روغن ماهی فائده بخشد: لازمست که مریض همه روزه حرکت و ورزشی نماید. بدون حرکت یا ورزش بی ثمر و بلکه مضر است. چون در ظروف بدن جمع خواهد شد و از برای تحلیل و جذب آن بدن باید عمل جلد را بوسیله شستن با آب سرد و مالش زیاد نمود و عمل مزاج را هم نیز باید منظم نمود که هرگاه تلین و مزاج کار کرد روغن جذب نخواهد شد، و اگر یبوستی تولید شد عمل کبد را زیاد مغشوش خواهد نمود.حرارت و هوا را همواره باید در نظر گرفت. چون استعمال روغن ماهی همیشه در زمستان بر تابستان ترجیح دارد. در ممالک شرقی و گرمسیر مضر است. اقلا در صورت ضرورت در منطقه و هوای گرم باید عمل جلد را بواسطه هیدروترابی و استحمام دریائی در صورت امکان زیاد نمود. مقدار مصرف ان در جوانان یک تا چهار قاشق سوپخوری در اطفال دو تا سه ساله پنج تا شش قاشق چای خوری در طفل شیرخوار دو تا سه قاشق چای خوری در صورت لزوم روغن ماهی را میتوان نسبت به سن و مزاج یک قاشق علاوه نمود در حقیقت منوط به قوه هاضمه مریض و استنباط و دستور پزشک معالج است بجهت آنکه طعم روغن ناگوار نباشد خوبست قبلاً یک قرص نعناع مکیده و یا قدری عرق نعناع غرغره نمود بعداً روغن ماهی را میل نمایند.عمل فیزیولوژی - مصرف روغن ماهی در حین صحت و سلامت سبب بی میلی بغذا و اختلال در معده و تهوع غالباً قولنج و اسهال میگردد. ولیکن در اشخاص مریض که احتیاجی به خوردن آن هست سبب هیچ کسالتی نمیشود و چنانچه بموقع داده شود بلکه اشتها را زیاد و عمل هاضمه را هم تقویت میکند. و مریض هم از سرما چندان متألم نمی شود بلکه تحمل آن در مقابل سرما زیاد می شود وروغن ماهی مانند سایر روغن ها در صورت افراط سبب بروز چربی در ظروف بدنی می شود استعمال تراپواتیکی:در راشیتیسم روغن ماهی استخوانها را سخت کرده و متدرجاً بحالت طبیعی می آورد. در خنازیر بسیار مفید است بخصوصی در حین جریان چرک چنانکه بواسطه ماده چربی و فسفریکه شامل است غدد خنازیری را تحلیل برده و بواسطه پر پیلایین و اسیدهای چرب ورم اغاشیهٔ مخاط و حوادث جلدی را رفع مینماید.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد