چند دلیل خوب برای مصرف بیشتر پسته / قسمت دوم


چند دلیل خوب برای مصرف بیشتر پسته / قسمت دوم
دراین لوحها مذکور است که چهل سال پیش از میلاد مسیح شاهنشاه ایران برای پادشاه یونان به وسیله سفیر خود پسته ایران را هدیه فرستاد و پادشاه یونان از این هدیه خوشش آمد و از پادشاه ایران بذر پسته و زارع و باغبان آن را خواست، شاهنشاه ایران آن را فرستاد و این پسته کاری در خاک فعلی ترکیه که در آن موقع جزء یونان بود شروع گردید و از آنجا به کشورهای دیگر حوزه مدیترانه راه یافت.در اغلب نقاط ایران، اشجار و باغ های پسته هست، ولی پسته معروف ایران بیشتر در قزوین و دامغان و اردکان یزد و بویژه رفسنجان شهرت دارد؛ در استان کرمان بعضی از جنگل های بنه و چانلانقوش هم پیوند پسته شده است.از سال ۱۳۰۵ که محصول پسته ایران به امریکا صادر شد، دولت امریکا در سال ۱۳۰۸ دکتر وایت هوس را برای مطالعه و بررسی کشت پسته به ایران فرستاد. و در آن سال، نهال و بذر پسته را برای کشت به امریکا بردند و در ده سال اخیر پسته کاری در ایالات کالیفرنیا توسعه یافت، ولی محصول آن مثل ایران نیست و پسته های ایرانی در امریکا ریزتر شده است و باز هم پسته ایرانی مقام خود را حفظ کرده است؛ چنانکه یکی از صادرات مهم ایران به امریکا همین پسته است که اخیراً بهطرز جالبی بسته بندی می شود. ایرانیان قدیم پسته قویترین مغذیات غذایی می دانستند   وحتی برای آن افسانه هایی داشتند و میگفتند اگر مردی اولاد پسر می خواهد باید-پسته بخوردایرانیان قدیم درباره پسته می گفتند تمام میوه هایی که مغز و هسته دارند از فندق و گردو و تخم هندوانه و خربزه در ابتدا آب لزجی چون  سفیده تخم مرغ نطفه آن  است ،که هر چه هوا گرمتر شود آن نطفه بزرگ شده و میبندد و در اواخر مرداد و شهریور سفت و محکم می شود، ولی پسته بر عکس تمام این میوه های مغزدار و هسته ای فقط یک نطفه کوچک سبزرنگی است که از اول تیر که هوا گرم می شود بسته شده و شروع به بزرگ شدن میکند تا اواخر مرداد و شهریور که محکم شده و میرسد. تمام میوه های مغزدار و هسته ای  فیدرنگ هستند، ولی مغز پسته سبز و به رنگ صفراست، و همان است که ابن سینا هم آن  را به این رنگ.وصف کرده استدر قدیم پسته خام را با قند می کوبیدند و کمی هل به آن می زدند و آن را به نام قاووت پسته به زنانی که وضع حمل کرده و احتیاج به تقویت داشتند، یا کسانی که از بستر بیماری برخاسته و دوران نقاهت را میگذراندند به عنوان غذای مقوی می دادند. پوست سبز پسته را هم خشک کرده و برای رفع دل درد و اسهال آن را جوشانده و دم کرده و به عنوان دوای دل درد و اسهال مصرف میکردند، هنوز مصرف آن در آذربایجان معمول است، از پوست سبز تازه پسته و یا پسته نبسته مربا و ترشی درست می کردند. در حال حاضر بیشتر پسته به عنوان آجیل مصرف می شود و یا آن را درگز اصفهان مصرف می کنند، پسته خام مصارف آشپزی دارد و بیشتر کوبیده آن را به عنوان تزیین روی غذا میریزند چند دلیل خوب برای مصرف بیشتر پسته / قسمت اول

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد