چند نکته در بیماری های روانی


چند نکته در بیماری های روانی

چند نکته در بیماری  های روانی

 ۱- یوگین بلولر که واضع اصطلاح «اسکیزوفرنیا» بود، مسئول گسترش طیف افرادی بود که می توان تشخیص اسکیزوفرنی بر آنها گذاشت.۲- بیماران مبتلا به هذیان های گزند و آسیب، جسمی، و شهوانی نسبت به بیمارانی که هذیان های خودبزرگ پنداری و حسادت دارند دارای پیش آگهی بهتری هستند. ۳- مکانیسم دفاعی اصلی در اختلالات هذیانی، فرافکنی میباشد. به طوری که همه بدخواهی ها به افراد نسبت داده می شود4- در اختلال هذیانی، خلق بیمار هماهنگ با محتوای هذیان است. بیماری که هذیان بزرگ منشی دارد در حالی نشئه است، و بیماری که هذیان گزند و آسیب دارد شکاک است. ۵- در پدیده فرگولی، هذیان مبنی بر این باور است که تعقیب کننده ای مثلاً یک بازیگر، خود را به چهره های گوناگون درمی آورد. لایکانتروپی (Lycanthropy) هذیان تبدیل شدن به گرگ، و هیتوسکوپی (HeutOSCOpy) باور اشتباهی مبنی بر داشتن همزاد است. ۶- توهمات سن استتیک (Cenesthetic) احساس های بی پایه تغییر حالات در اعضاء بدن هستند، نمونه های آن عبارتند از احساس سوزش در مغز، احساسی فشار در عروق خونی، و احساس فشار در مغز استخوان،

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد