چند نکته در مورد جراحی بینی!!


چند نکته در مورد جراحی بینی!!

چند نکته در مورد جراحی بینی!!

جراحی بینی

عمل جرّاح پلاستیک بینی یا «راینوپلاستی» (Rhinoplasty) عملی بسیار ظریف و حشاسی است فقط باید توسط متخصضان انجام شود. هدف از انجام این جراحی برطرف کردن ناهنجاریهای ظاهری است بدون اینکه به کارایی این عضو مهم لطمهای وارد شود چنانچه این دو اصل رعایت شود نتیجہ کار موفقیت ، امیز است یعنی نقصں ظاهری از بین میرود و بر زیبایی صورت و بینی افزوده می شود و حتی میتواند بعضی نقص های فیزیولوژیک و آناتومیک بینی را همزمان با انجام عمل جراحی برطرف کرد و به زیبایی ظاهری و کارآیی بینی افزود.

چنین هدف هایی زمانی تحقق می یابد که:

۱) بیمار درست انتخاب شود.۲) طبیعت و اجزای تشکیل دهنده بینی تا حد امکان حفظ شود و فدای زیبایی کاذب و تصنعی نشود.۳) بعد از عمل جراحی، بینی «نمایی طبیعی» یا نزدیک به طبیعی داشته باشد.۴) واقع گرایی، محور اصلی کار باشد و بیمار و پزشک هر دو واقع گرا باشند.۵) تناسب های موجود در صورت حفظ شود و عدم تناسب ها با تکنیک مناسب و صحیح برطرف شود.از با رعایت این اصول برطرف کردن اشکالات زیبایی بینی حتی توأم با اصلاح برخی فيزيولوژيک از طريق عمل جراحی پلاستیک  نکته مهم این که به دلایلی نظیر وجود تناسب بین ببینی و سایر اعضای صورت و یا عدم قابلیت فرم پذیری در نسوج بینی و برخی دلایل دیگر، جراحان پلاستیک عمل جراحی پلاستیک بینی را در بعضی افراد توصیه نمی کنند، در چنین مواردی به توصیه پزشک خود اطمینان کنید.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد