چند نکته در مورد نقش مذهب در درمان و پیشگیری


چند نکته در مورد نقش مذهب  در درمان و پیشگیری

چند نکته در مورد نقش مذهب  در درمان و پیشگیری

 ۱- وضو علاوه بر تأثیر روانی، تأثیر فیزیولوژیک نیز دارد و باعث استراحت و آرام سازی عضلات و تخفیف شدت تشنج جسمی و روانی انسان می شود. ۲- از فواید روانی روزه می توان برانگیخته شدن عواطف اغنیا و مهربانی آنها نسبت به فقرا را ذکر کرد و لذا روح تعاون و همکاری و همیاری اجتماعی را تقویت میکند. ۳- فریضه ذکات، نوع دوستی را به مسلمانان می آموزد و آنان را از خودمحوری، خودخواهی و بخل و آز نجات میدهد. ۴- فریضه حج، تمرینی برای مهارکردن نفس و حکومت بر شهوات و انگیزه های نفسانی است، زیرا شخص محرم از انجام کارهایی نظیر نزدیکی با زنان، مجادله، اظهار دشمنی، ناسزاگویی و به طور کلی ارتکاب گناهان و منهیات خداوندی ممنوع است و همین به انسان می آموزد که درمعاشرت با مردم و انجام کارهای نیک و برخوردهای انسانی، موفقی باشد. ۵- در قرآن کریم به صراحت به شفابخشی آیات قرآنی اشاره شده و این شفابخشی صرفا به بیماریهای روحی منحصر نمیباشد. چنانکه در آداب اسلامی، تلاوت برخی از آیات و سوره ها مخصوصا سوره حمد برای شفای بیماران توصیه شده است.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد