چنگپ شدن عضلات چگونه باعث کمر درد می شود؟


چنگپ شدن عضلات چگونه باعث کمر درد می شود؟

چنگک شدن عضلات چگونه باعث کمر درد می شود ؟

  عضلات ناحیه کمر اغلب مبتلا بالتهاب شده و باصطلاح (میسوزیت) میگیرند که آنها نیز بنوبه خود باعث کمردرد می شود. ممکن است این عضلات بناگاه چنگ شده و منقبض گردند که در آنصورت نیز باعث کمردرد ناگهانی میگردد.علت گرفتگی کمر در زیر بیان شده بود:حرکات ناگهانی یا غیرمنتظره کمر در طول فعالیت های ورزشی چرخش ناگهانی بالاتنه انقباض سریع عضلات کمر به منظور جلوگیری از زمین خوردن گاهی اوقات گرفتگی کمر شدید بدون آسیب دیدگی ایجاد می شود که ناشی از واکنش کششی از ساختارهای ملتهب عمیق تر کمر است. علت های غیرآسیب دیدگی گرفتگی عضلات کمر از قرار زیر است:پارگی رباط عفونت تومور التهاب یا حساسیت مداوم دیسک ( فتق دیسک کمر، بیرون زدگی دیسک و غیره) در صورت داشتن موارد زیر، احتمال گرفتگی عضلات کمر افزایش پیدا می کند:لگن خاصره ای که بیشتر از حد کج شده است هر گونه ضعف در ناحیه کمر از قبیل آرتریت، اسپوندیلوز، پارگی دیسک، تنگی کانال نخاعی یا تومور خمیدگی ستون فقرات سفتی همسترینگ ها، تاندون هایی که پست ساق پاها قرار دارند. عضلات سفت یا ضعیف در راستای ستون فقرات عضلات ضعیف شکم

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد