چهارچوبی برای واگذار کردن مسولیت به کودکان


چهارچوبی برای واگذار کردن مسولیت به کودکان

چهارچوبی برای واگذار کردن مسولیت به کودکان

 

از واگذار کردن بیش از حد کارها به آن ها اجتناب کنید.

داشتن کار و مشغولیت در گوشه و کنار خانه برای کودکان مسئله ای نیست. خیلی از کودکانی که یکی از والدینشان مبتلا به ام اسی باشد، ممکن است نسبت به همسالانشان کمی بیشتر مسئولیت و وظیفه داشته باشند، اما این موضوع مسئلهی مهمی را برایشان ایجاد نمیکند.

به خصوص اگر همه در کارهای خانه کمک کنند، و انجام کارها به صورت چرخشی بین افراد خانواده تقسیم شود - به نحوی که کارهای نامطبوع فقط نصیب یک نفر به خصوص نگردد - به نظر نمی آید کودکان خیلی ناراحت باشند. در حقیقت، کودکان و نوجوانان اغلب از اینکه در کارهای خانه مشارکت کرده فعالیتهای اجتماعی، ورزشی، و غیره تداخل کند -- فعالیتهایی که برای رشدونمو و سلامتی کودک، مهم است. بنابراین اگر کودکان برای کارهای مربوط به خودشان وقت ندارند، شاید لازم باشد وضعیت را دوباره بررسی و تنظیم کنید.

مواظب باشید مسئولیتی بیش از حد بر عهده کودکان نگذارید.

 به وجود آمدن حس مسئولیت پذیری برای کودکان مایه ی تندرستی آنهاست، اما این موضوع، زمانی که بار مسئولیتها بیش ازحد توانشان باشد صدق نمی کند. کودکان وقتی انتظارات شما بیش از حد توانشان باشد، به خصوص اگر فکر کنند سلامتی و به عنوان مثال، به داستان وندی پنج ساله توجه کنید، زمانی که مادرش به دفعات شروع به زمین خوردن کرد، این موضوع باعث ناراحتی او شد. احساس کرد این وظیفه ی اوست که از مادرش مراقبت کند، اما قدرت بدنی این کار را نداشت یا نمی دانست چگونه کمک کند. بعد از مدتی وندی می ترسید تنها با مادرش در خانه باشد.

زمانی که نورولوژیست مادرش از این موضوع اطلاع پیدا کرد، مادر وندی را نزد یک فیزیوتراپ (PT) برای فراگرفتن نحوه ی استفاده از واکر و نزد یک کاردرمانگر OT جهت امن تر و قابل دسترسی تر کردن محیط خانه فرستاد. فیزیوتراپ همچنین وندی در آینده، آن را به کار ببندند. اکنون شماره تلفنهای ضروری برایشان ارسال  شده، مادر وندی استواری بیشتری در موقع ایستادن دارد و وندی هم وقتی  مادرش در خانه تنهاست، دیگر ترسی به خود راه نمیدهد.

به دست آوردن حس مسئولیتپذیری چیز خوبی است، اما داشتن بیش از حد هر چیز خوب هم به صلاح هیچ کودکی نیست. اگر به کمکی نیاز دارید که فرزندانتان نمیتوانند آن به صورت ایمن و با اطمینان خاطر برآورده درباره ی انتخابهای موجود با تیم مراقبت بهداشتی تان مشورت کنید و با انجمن ملی ام اس جهت یافتن نکاتی برای کمک به شما در خانه، تماس بگیرید.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد